EN   UA

 КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Logo ZTD

 

   Завідувач кафедри – Ціж Богдан Романович, 
професор, доктор технічних наук 

  239-26-35

  e-mail: tsizhb@ukr.net

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Підручники і посібники

 1. Ціж Б.Р. Роботизація виробничих процесів. Навчально-методичний посібник. – Л.: ЛНАВМ імені С.З. Ґжицького, 2006. – 92 с.
 2. Кравців Р.Й., Білонога Ю.Л., Пашечко М.І., Ціж Б.Р. Процеси та обладнання в шкіряно-хутровому виробництві. Навчальний посібник. – Л.: ЛНАВМ імені С.З. Ґжицького, 2005. – 80 с.
 3. Сокіл Б.І., Ціж Б.Р. Теоретична механіка. Навчально-методичний посібник. – Л.: ЛНАВМ імені С.З. Ґжицького, 2006. – 404 с.
 4. Ціж Б.Р. Теоретична механіка. Навчально-методичний посібник. – Л.: ЛНАВМ імені С.З. Ґжицького, 2007. – 64 с.
 5. Ціж Б.Р., Сокіл Б.І., Сокіл М.Б. Теоретична механіка. Підручник. –
  Л.: Сполом, 2008. – 458 с.
 6. Ціж Б.Р. Варивода Ю.Ю. Психологія інженерної діяльності. Навчально-методичний посібник. – Л.: Ліга Прес, 2008. – 140 с.
 7. Ціж Б.Р., Байцар Р.І. Основи кваліметрії. Навчальний посібник. – Л.: Сполом, 2008. – 110 с.
 8. Ціж Б.Р. Ощипок І.М. Автоматизація виробничих процесів. Навчально-методичний посібник. – Л.: «Добра справа», 2009. – 192 с.
 9. Тимошик А.М., Білонога Ю.Л., Ціж Б.Р. Теплогенераційні котли. Навчально-методичний посібник. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2010. – 70 с.
 10. Ціж Б.Р., Максисько О.Р., Галкіна Н.С. Електротехніка. Навчально-методичний посібник. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2011. – 240 с.
 11. Тимошик А.М., Ціж Б.Р., Варивода Ю.Ю., Чохань М.І. Виробництво біогазу. Навчальний посібник. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2011. – 52 с.
 12. Ціж Б.Р., Волос В.А., Варивода Ю.Ю., Чохань М.І. Теплотехнічний практикум. Навчально-методичний посібник. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2011. – 72 с.
 13. Ціж Б.Р. Теплотехніка. Навчальний посібник. – Л.: «Добра справа», 2011. – 166 с.
 14. Ціж Б.Р. Матеріалознавство. Навчальний посібник. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2011. – 80 с.
 15. Тимошик А.М., Ціж Б.Р., Варивода Ю.Ю. Використання енергії Сонця. Навчальний посібник. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2012. – 80 с. 
 16. Білонага Ю.Л. Процеси та апарати харчових виробництв. Навчальний посібник. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2013. – 165 с.
 17. Ціж Б.Р., Байцар Р.І., Варивода Ю.Ю., Васерук Н.Я. Кваліметрія. Навчальний посібник. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014. – 150 с.
 18. Варивода Ю.Ю., Тимощик А.М., Ціж Б.Р. Використання енергії води. Навчальний посібник. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014. – 74 с.
 19. Чохань М.І., Волос В.А. Інженерна та комп’ютерна графіка. Навчально-методичний посібник. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького, 2014.–176с.
 20. Чохань М.І. Основи автоматизованого проектування. Курс лекцій. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014.–116 с.
 21. Ціж Б.Р., Максисько О.Р., Ольхова М.Р., Аксіментьєва О.І. Мікропроцесорні системи управління. Навчально-методичний посібник. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2016. – 48 с.
 22. Білонага Ю.Л. Процеси та апарати харчових виробництв. Навчальний посібник. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2016. – 165 с.
 23. Ціж Б.Р. Електротехніка. Навчально-методичний посібник. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2016. – 110с.
 24. Ціж Б.Р., Максисько О.Р., Галкіна Н.С. Електротехніка. Навчально-методичний посібник. – Львів: ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького, 2017. – 244 с.
 25. Б. Ціж, О. Аксіментьєва,  М. Чохань. Сенсорний аналіз харчових продуктів: Навчальний посібник. – Львів : Піраміда, 2019. – 222 с.  
 26. Варивода Ю. Ю., Чайковський Б. П., Ціж Б. Р., Сас Н. Б. Навчально-прикладний посібник з прикладної механіки. – Львів : ФОП Корпан Б. І., 2019. – 86 с.  

Методичні рекомендації і навчальні програми

 

 1. Методичні настанови до виконання лабораторного практикуму з електротехніки. Ціж Б.Р., Шегедин О.І., Максисько О.Р. – Л.: ЛНАВМ імені С.З. Ґжицького, 2005. – 34 с.
 2. Ціж Б.Р. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Матеріалознавство». – Л.: ЛНАВМ імені С.З. Ґжицького, 2007. – 32 с.
 3. Ціж Б.Р. Методичні настанови до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Теоретична механіка». – Л.: ЛНАВМ імені С.З. Ґжицького, 2007. – 40 с.
 4. Білонога Ю.Л. Тематична самостійна робота з навчальної дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв». Посібник з кредитно-модульної системи організації навчального процесу для студентів факультету харчових технологій – Л.: ЛНАВМ імені С.З. Ґжицького, 2007. – 24 с.
 5. Тимошик А.М., Ціж Б.Р. Методичні настанови до самостійних занять студентів з навчальної дисципліни «Психологія інженерної діяльності». – Л.: ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького, 2008. – 18 с.
 6. Галкіна Н.С., Максисько О.Р., Ціж Б.Р., Ощипок І.М. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни «Автомати та автоматизація виробничих процесів». – Л.: ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького, 2008. – 46 с.
 7. Білонога Ю.Л., Максисько О.Р., Ціж Б.Р., Онишко Л.Й. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв». – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2010. – 52 с.
 8. Ціж Б.Р., Волос В.А., Варивода Ю.Ю., Чохань М.І. Теплотехнічний практикум. Навчально-методичний посібник. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2011. – 72 с.
 9. Білонога Ю.Л., Максисько О.Р., Ціж Б.Р. Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв». – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2012. – 28 с.   
 10. Ціж Б.Р., Косуліна Н.Г.. Кравченко П.О. Електротехніка. Навчальна програма. – Київ: Аграрна освіта, 2011. – 14 с.
 11. Білонога Ю.Л.,Богомолов О.В., Вольвак С.Ф. та ін. Процеси і апарати харчових виробництв. Навчальна програма. – Київ: Агроосвіта, 2012. – 26 с.
 12. Хомічак Л.М., Білонога Ю.Л., Турчин І.М. Загальні технології харчової промисловості. Навчальна програма. – Київ: Агроосвіта, 2012. – 16 с.
 13. Ціж Б.Р., Волос В.А. Теплотехніка. Тексти лекцій. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2012. – 120 с.
 14. Чохань М.І. Основи автоматизованого проектування. Курс лекцій. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014.–116 с.
 15. Чохань М.І. Основи сенсорного аналізу. Лабораторний практикум.– Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014.– 34 с.
 16. Чохань М.І. Основи сенсорного аналізу. Тестові завдання. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014.– 42 с.
 17. Білонога Ю.Л., Максисько О.Р. Теплообмінні процеси. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014.– 62 с.
 18. Варивода Ю.Ю., Ціж Б.Р. Психологія інженерної діяльності. Тестові завдання. Навчально-методичний посібник. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2016. – 64 с.
Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru