EN   UA

 КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Logo ZTD

 

   Завідувач кафедри – Ціж Богдан Романович, 
професор, доктор технічних наук 

  239-26-35

  e-mail: tsizhb@ukr.net

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Участь у наукових заходах (конференціях, семінарах, симпозіумах)
співробітників кафедри за останніх 10 років 

 1. Міжнар. наук.-практ. конф. «Іноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» присвячена Всесвітньому рокові ветеринарної медицини та 130-річчю заснування цісарсько-королівської ветеринарної школи у Львові. – Львів, Україна, 27 – 28.10.2011 р.
 2. Міжнар. наук.-практ. конф. «Виклики глобалізації та виховання у вищій школі в контексті Болонського процесу». – Львів, Україна, 22 – 23.09.2011 р.
 3. Міжнар. наук. конф. «Інноваційні енерготехнології» – Одеса, Україна, 5 – 9.09.2011 р.
 4. Міжнар. наук. конф. «Основні напрями коригування енергетичної стратегії України на період до 2030 року». – Крим, Україна, 6 – 10.09.2011 р.
 5. Міжнар. наук. конф. «Екологічні аспекти роботи енергетики. Шляхи зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище». – с. Поляна, Закарпаття, Україна, 10 – 4.11.2011 р.
 6. Міжнар. наук. конф. «Шляхи та методи підвищення економічності та надійності роботи турбогенераторів ТЕС та АЕС, що відпрацювали парковий ресурс». – с. Славське, Україна, 14 – 18.11.2011 р.
 7. III Всеукр. наук.-практ. конф. «Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів». – Львів, Україна, 21 – 22.04.2011 р.
 8. XIII наук. конф. «Львівські хімічні читання 2011». – Львів, Україна, 29.05. – 1.06.2011.
 9. Міжнар. наук.-практ. конф. «Іноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва», присвяченої 90-річчю з дня народження ректора Стояновського С.В. – Львів, Україна, 25 – 26.10.2012 р.
 10. Міжнар. наук.-практ. конф. «Стан, проблемт та перспективи розвитку сучасної аграрної науки і практики». – Львів, Україна, 14 – 15.06.2012 р.
 11. Inter. Conf. on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications. OMMEE – 2012. – Lviv, Ukraine, 3 – 7.09.2012. 
 12. V Міжнар. наук.-тех. конф. “Sensors Electronics and Microsystems Technology” (SEMST-5). – Одеса, Україна, 4 – 8.06.2012.
 13. Міжнар. наук.-практ. конф. «Методи і засоби досліджень, діагностики і усунення вібрації турбоагрегатів і допоміжного обертового обладнання». – с.м.т. Славське., Україна, 14 – 18.05.2012р.
 14. Міжнар. наук.-практ. конф. «Екологічні аспекти роботи енергетики України». – Львів-Винники,Україна, 22 – 25 10.2012р.
 15. XIV Міжнар. наук. конфер. «Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв». – Одеса, Україна, 3 – 7.09.2012р.
 16. IV Всеукр. наук.-практ. конф. «Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів». – Львів, Україна, 05– 06.04.2012р.
 17. Міжнар. наук.-практ. конф. «Іноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» – Львів, Україна, 24 – 25.10.2013 р.
 18. Міжнар. наук.-практ. конф. «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи». – Львів, Україна, 22 – 24. 05.2013 р.
 19. 9 Міжнар. наук. конф. «Електронні процеси в органічних матеріалах. ICEPOM-9». – Львів, Україна, 20 – 24.05.2013.
 20. XIV наук. конф. «Львівські хімічні читання - 2013». – Львів, Україна, 26 – 29.05.2013.
 21. V Міжнар. наук. конф. «Фізика невпорядкованих систем». – Львів,  Україна, 14 – 17.10.2013.
 22. IV Міжнар. наук.-метод. конф. «Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах». – Львів,  Україна, 10 – 11.10.2013.
 23. IX Міжнар. наук.-практ. конф. «Угольная теплоэнергетика. Проблемы реабилитации и развития». – м. Алушта, Україна, 19 – 22.09.2013р.
 24. Міжнар. наук.-практ. конф. «Шляхиі метоли підвищення економічності і надйності роботи турбогенераторів та гідроагрегатів електростанцій, які відпрацювали свій парковий ресурс». – с.м.т. Славське., Україна, 19 – 23.11.2013р.
 25. V Всеукр. наук.-практ. конф. «Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів». – Львів, Україна, 10 – 11.04.2013 р.
 26. Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми сучасної ветеринарної медицини» з нагоди 75-річчя факультету ветеринарної медицини. – Одеса, Україна, 26-27 вересня 2013 р.
 27. Наук.-практ. конф. «Реформування системи безпечності продукції України. Перспективи розвитку харчового ринку.». – Львів, Україна, 14 листопада 2013 р.
 28. Міжуніверситетський круглий стіл «Творча спадщина академіка Володимира Вернадського: наукові та духовні виклики ХХІ ст.». – Львів, Україна, 18 грудня 2013 р.
 29. 17 International Conference on  Luminescence and Optical Spectroskopy of Condensed Matter. – Wroclaw, Poland, 13 – 18.07.2014.
 30. International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications (OMEE – 2014). – Lviv, Ukraine, 26 – 30.05.2014.
 31. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів». – Львів, Україна, 10 – 04.2014.
 32. Міжнар. наук.-практ. конф. «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» присвячена 230-річчю ветеринарної освіти і науки в Україні. – Львів, Україна, 30-31 жовтня 2014р.
 33. Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні методи аналізу усталених режимів електричних мереж та стійкості електроенергетичних систем». –  с.м.т. Славське, Україна, 17 – 21 лютого 2014р.
 34. Міжнар. наук.-практ. конф. «Відновлювальна енергетика на Львівщині – можливості для бізнесу та розвитку територій». – Львів, Україна, 24 червня 2014р.
 35. XVI Міжнар. наук.-практ. конф.  «Сучасні  проблеми  геометричного  моделювання. –

м. Мелітополь, Україна, 3 – 6.06.2014 р.

 1. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи». – Львів – 28 – 30 травня 2015 р.
 2. ХV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems ICPTTFN – ХV. –  Ivanо-Frankivsk, Ukraine, 11 – 16.05.2015.
 3. The 4th International Conference on the Physics of Optical Materials and Devices. ICOM – 2015. – Budva, Montenegro, 31.08 – 4.09.2015.
 4. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів». – Львів, Україна, 16 – 17.04.2015.
 5. Науково-практична конференція „Діагностування електричного обладнання електростанцій, підстанцій і повітряних ліній та трансформаторних олив. Обмін досвідом роботи та перспективи покращення”, 23-27 лютого 2015 р. м. Славсько.
 6. Науково-практична нарада-семінар «Аналіз стану і адаптації нормативно-технічної документації України до вимог ЕС» Нормативні документи галузі. Проблеми розробки та їх перегляду» 15-19 червеня 2015 р. м. Славсько.
 7. XI Міжнародна науково-практична конференція «Вугільна теплоенергетика. Проблеми реабілітації та розвитку» 14 - 17 вересеня 2015 р., м. Київ.
 8. VI науково-практична конференція «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі» 17-19 листопада 2015 р., м. Львів.
 9. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Парадигма національно патріотичного виховання у ВНЗ» 25- 30 листопада 2015 р., м. Львів.
 10. Int Conf. «Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials ICEPOM-10». – Lviv, Ukraine, 23 – 27. 05. 2016.
 11. Наук.-тех. конф. «Використання обладнання польских виробникыв на ТЕС України. Досвід роботи та підвищення ефективності експлуатації та обслуговування». –Львів, Україна, 20 – 22.04.2016.
 12. Inter. Conf. on ХV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems ICPTTFN – ХV. –  Ivanо-Frankivsk, Ukraine, 11 – 16.05.201
 13. IV Міжнар. наук. конф. «Шляхи і методи підвищення економічності та надійності роботи турбогенераторів ТЕС, АЕС, ГЕС, ТЕЦ що відпрацювали парковий ресурс. Сучасні методи і засоби контролю технічного стану турбогенераторів. Шляхи та методи дослідження і усунення вібрації турбогенераторів і допоміжного обладнення». –Славське, Україна, 23 – 27.05.2016.
 14. II Міжнар. наук.-практ. конф. «Сестри по обидва берега Збруча: історичний досвід жіноцтва Галичини та Наддніпрянщини. – Львів, Україна, 19 – 20.05.2016.
 15. First International Scientific and Technical Conference «Radio Electronics & Info Communications». – Kyiv, Ukraine, 11 – 09. 2016.
 16. XV Ukrainian-Polish Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications, simultaneously with 2nd NANOBIOMAT conference Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials. – Lviv, Ukraine, 12 – 15. 09. 2016.
 1. International Scientific and Technical Conference “Innovations of development of modern agriculture production” – Lviv, Ukraine, 3 – 4.11.201
 2. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів». – Львів, Україна, 16 – 17.04.2016.
 3. Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України». – Мелітополь, Україна, 25 – 27.04.2016.
 4. III Міжнар. наук.-практ. конфер. “Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі ”. – Тернопіль, Україна, 19 – 20.05.2016.
 5. Ukrainian-Polish Conference «The problems of air pollution and purification: control, monitoring, catalytic, photocatalytic and sorption methods of treatment». – Kyiv, Ukraine, 6 – 8. 11. 2016.
 6. Conf. on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications. OMMEE – 2017. – Lviv, Ukraine, 29. 05. – 2. 06. 2017.
 7. ХVІ Conf. on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. ICPTTFN – ХVІ. –  Ivanо-Frankivsk, Ukraine, 15 – 20. 05. 2017.
 8. The Second Inter. Conf. on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo’2017). – Odesa, Ukraine, 11 – 15. 2017.
 9. V Inter. research and practice conf. «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2017). – Chernivtsi, Ukraine, 21 – 24. 08. 201
 10. V Наук.-практ. конф. «Сучасні методи аналізу усталених режимів електричних мереж та стійкості електроенергетичних систем. Новітні досягнення у проведенні тренажерної підготовки оперативно-диспетчерського персоналу». – Славсько, Україна, 13 – 17.03.2017.
 11. 11 Conf. «Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials ICEPOM-11». – Ivanо-Frankivsk, Ukraine, 21 – 25. 05. 2018.
 12. 8 International Scientific and Technical Conference “Sensors Electronics and Microsystems Technology” (SEMST-8). – Odessa, Ukraine, 28. 05 – 1. 06. 2018.
 13. Third Inter. Conf. on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo’2018). – Odesa, Ukraine, 10 – 14. 2018.
 14. XVII International Conference of Physics and Technology of Thin Films of and Nanosystems (ICPTTFN-XVII) – Ivanо-Frankivsk, Ukraine, 20 – 2 05. 2019.  
 15. VII International research and practice сonference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2019). – Lviv, Ukraine, 27 – 30. 08. 201

XVII Всеукраїнська конференція «Львівські хімічні читання 2019». – Львів, Україна, 02.06. – 05.06.2019.

 

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru