EN   UA

 КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Logo ZTD

 

   Завідувач кафедри – Ціж Богдан Романович, 
професор, доктор технічних наук 

  239-26-35

  e-mail: tsizhb@ukr.net

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Тези конференцій опубліковані за участю студентів за останніх 10 років 

 1. Яцун М., Натальченко Н., студенти 2-го курсу, ФХТЕ, Тимошик А.М., к.т.н., доцент, Чохань М.І., к.т.н., асистент. Виробництво біогазу // Матер. студ. наук. конф. ФХТЕ. – 05.2011, Львів. – С. 167 – 169.
 2. Рацький В., Стойко В. студенти 2-го курсу, ФХТЕ, Ціж Б.Р., д.т.н., професор, Чохань М.І., к.т.н., асистент. Тонкоплівковий резистивний сенсор етанолу // Матер. студ. наук. конф. ФХТЕ. – 05.2011, Львів. – С. 166 – 167.
 3. Масловський Л., студент 5-го курсу, ФХТЕ, Варивода Ю.Ю. к.т.н., доцент. На допомогу людині // Матер. студ. наук. конф. ФХТЕ. – 19.05.2011, Львів. – С. 169 – 170.
 4. Тицейко Н., студентка 1-го курсу, ФХТЕ, Волос В.О., к.ф.-м.н., доцент. Еволюта та евольвента кривих ліній та їх застосування при вивченні роботи механізмів в задачах теоретичної механіки // Матер. студ. наук. конф. ФХТЕ. – 05.2011, Львів. – С. 170 – 172.
 5. Братунь М., студентка 1-го курсу, ФХТЕ, Волос В.А., к.ф.-м.н., доцент. Трьохгранник Френе та його застосування у задачах теоретичної механіки // Матер. студ. наук. конф. ФХТЕ. – 19.05.2011, Львів. – С.172 – 174.
 6. Братунь М., Тицейко Н., студентки 2-го курсу, ФХТЕ, Волос В. А., к.ф.-м.н., доцент. Температурне поле у пластичному теплообміннику за умови, що температура зовнішнього середовища – лінійна функція часу // Матер. Міжнар. студ. наук. конф. «Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології» присвяченої 20-річчю ФХТЕ. – 17–18. 05.2012, Львів. – С. 61– 63.
 7. Масіч О. студентка 3-го курсу, ФХТЕ, Білонога Ю.Л., д.т.н., професор. Сучасні інновації у розвитку харчових технологій // Матер. Міжнар. студ. наук. конф. «Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології» присвяченої 20-річчю ФХТЕ. – 17–18. 05.2012, Львів. – С. 82 – 84.
 8. Масловський Л., студент 6-го курсу, ФХТЕ, Варивода Ю.Ю. к.т.н., доцент. Енергетика + екологія = майбутнє // Матер. Міжнар. студ. наук. конф. «Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології» присвяченої 20-річчю ФХТЕ. – 17–18. 05.2012, Львів. – С. 122 – 124.
 9. Лукіна Ю.,Іванчук Х., студентки 1-го курсу, ФХТЕ, Ціж Б.Р., д.т.н., професор, Чохань М.І., к.т.н., ст. викл. Розробка гнучких індикатирів контролю вмісту аміаку// Матер. Міжнар. студ. наук. конф. «Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології» присвяченої 20-річчю ФХТЕ. – 17–18. 05.2012, Львів. – С. 118 – 120.
 10. Пащенко А., Регусевич С., студентки 1-го курсу, ФХТЕ, Ціж Б.Р., д.т.н., професор, Чохань М.І., к.т.н., ст. викл. Сенсор візуального контролю вмісту аміаку// Матер. Міжнар. студ. наук. конф. «Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології» присвяченої 20-річчю ФХТЕ. – 17–18. 05.2012, Львів. – С. 137– 139.
 11. Лисак Ю., Школа Н.-Г., студентки 2-го курсу, ФХТЕ, Волос В. А., к.ф.-м.н., доцент. До питання про тепловий розрахунок котельних агрегатів // Матер. Міжнар. студ. наук. конф. «Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології» присвяченої 20-річчю ФХТЕ. – 17 – 05.2012, Львів. – С. 184 – 186.
 12. Ковальський О., Гебуза М. студенти  1-го курсу, ФХТЕ, Ціж Б.Р., д.т.н., професор, Чохань М.І. к.т.н., ст. викл. Вплив аміаку на структуру сенсорних плівок на основі спряжених поліаміноаренів// Матер. студ. наук. конф. ФХТЕ «Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології» – 16 –17. 05.2013, Львів. – С. 141 – 142.
 13. Масловський Л., студент 6-го курсу, ФХТЕ, Варивода Ю.Ю. к.т.н., доцент. Енергетика + екологія = майбутнє // Матер. студ. наук. конф. ФХТЕ «Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології» – 16 –17. 05.2013, Львів. – С. 122 – 124.
 14. Лукіна Ю.,Іванчук Х., студентки 2-го курсу, ФХТЕ, Ціж Б.Р., д.т.н., професор, Чохань М.І., к.т.н., ст. викл. Розробка гнучких індикатирів контролю вмісту аміаку // Матер. студ. наук. конф. ФХТЕ «Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології» – 16 –17. 05.2013, Львів. – С. 118 – 120.
 15. Пащенко А., Регусевич С., студентки 2-го курсу, ФХТЕ, Ціж Б.Р., д.т.н., професор, Чохань М.І., к.т.н., ст. викл. Сенсор візуального контролю вмісту аміаку // Матер. студ. наук. конф. ФХТЕ «Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології» – 16 –17. 2013, Львів. – С. 137 – 139.
 16. Лисак Ю., Школа Н.-Г., студентки 2-го курсу, ФХТЕ, Волос В. А., к.ф.-м.н., доцент. До питання про тепловий розрахунок котельних агрегатів // Матер. Матер. студ. наук. конф. ФХТЕ «Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології» – 16 –17. 05.2013, Львів. – С. 184 – 186.
 17. Бабаян А., Регусевич С., студенти 4-го курсу, ФХТЕ, Білонога Ю.Л. Оптимізація параметрів псевдозрідженого шару в системі тверде тіло – повітря // Матер. студ. наук. конф. ФХТЕ «Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології» –  22 –23. 2014, Львів. – С. 146 –147.
 18. Музика Б-Н., Павлюк Д., студенти 2-го курсу, ФХТЕ,  Ціж Б.Р., Чохань М.І., Вплив аміаку на властивості сенсорних плівок на основі  спряжених поліаміноаренів // Матер. студ. наук. конф. ФХТЕ «Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології»  – 22 – 05.2014, Львів. – С. 150 – 151.
 19. Іваненюк Н., Максисько О.Р. Обгрунтування вибору гарбузової олії як поверхнево-активної речовини (ПАР) для компонентів молока // Матер. студ. наук. конф. ФХТЕ «Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології» – 22-23. 05.2014, Львів. – С. 155 –
 20. Маковецька М.В., Саміджанова А.В. студентки 5 курсу  ФХТЕ, Варивода Ю.Ю, Тимошик А.М.  Європейська технологія нейтралізації викидів сірки від спалювання  вугілля на теплових електростанціях //Матер. студ. наук. конф. ФХТЕ «Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології» – 22 – 05.2014, Львів. – С. 152 – 153.
 21. Войчишин А., Білонога Ю. Л. Удосконалення алгоритму розрахунку теплообмінної апаратури з урахуванням гідродинаміки в ламінарному приповерхневому шарі (ЛПШ) // Матер. студ. наук. конф. ФХТЕ «Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології» – 14 –05.2015, Львів. – С. 213 – 215.
 22. Смага Р., Музика Б., Варивода Ю.Ю., Тимошик А.М., Ціж Б.Р. Енергозберігаючі установки для використання відновлювальної енергії // Матер. студ. наук. конф. ФХТЕ «Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології» – 14 – 15.05.2015, Львів. – С. 215 – 216.
 23. Бокало М.Р. Волос В.А. Теплопровідність складених вузлів у робочих механізмах харчових виробництв.// Матер. студ. наук. конф. ФХТЕ «Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології» – 14 – 15.05.2015, Львів. – С. 217 – 218.
 24. Сеньків Я., Варивода Ю.Ю. Зниження енергоємності на підприємствах харчової промисловості // Матер. студ. наук. конф. ФХТЕ «Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології» – 14 – 15.05.2015, Львів. – С. 218 – 219.
 25. Приходська С.В., Максисько О.Р. Застосування поверхнево-активних речовин для інтенсифікаціїпроцесу теплообміну // Матер. студ. наук. конф. ФХТЕ «Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології» – 14 – 15.05.2015, Львів. – С. 223 – 224.
 26. Онищак А.А., Котюк О.О., Ціж Б.Р., Чохань М.І. Гнучкі елементи оптичних сенсорів на основі спряжених полімерних систем.// Матер. студ. наук. конф. ФХТЕ «Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології» – 14 – 15.05.2015, Львів. – С. 224 – 226.
 27. Пілавка М.В., Волос В.А. Застосування узагальнених функцій до вивчення теплопровідності неоднорідних елементів механізмів у сучасних харчових технологіях // Матер. студ. наук. конф. ФХТЕ «Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології» – 14 – 05.2015, Львів. – С. 226 – 227.
 28. Білик М. Р. студентка 3 курсу ФХТБ, Ціж Б. Р., Чохань М. І.,  Ольхова М. Р.  Розробка гнучких елементів оптичних сенсорів для моніторингу свіжості продуктів тваринництва. Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТБ. –  12 – 13.05.2016,  Львів. – С. 194 – 195.
 29. Галамай Н. студентка 1 курсу ФХТБ, Максисько О.Р. Дослідження фізико-хімічних та поверхневих властивостей рослинних олій. Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТЕ. – 12–13.05.2016, Львів. – С. 197 – 198.
 30. Кушнір І.студентка 3 курс, ФХТБ, Білонога Ю. Л., Відцентрова сушарка з псевдозрідженим шаром в системі тверде тіло – повітря. Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТЕ. –  12 – 13.05.2016,  Львів. – С. 216 – 217.
 31. Магола Я.Я., студент 5 курсу ФХТБ, Ціж Б.Р. Аналіз показників якості м’ясних консервів виробництва торгової марки «Леополіс». Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТБ. –  12 –13.05.2016,  Львів. – С. 220 – 221.
 32. Пацак Н., студентка 2 курсу ФХТЕ, Волос В.О. До питання про створення механічних моделей для вивчення термопружних властивостей неоднорідних твердих матеріалів харчових виробництв. Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТБ. –  12 – 13.05.2016,  Львів. – С. 231 – 232.
 33. Пунейко О.І. студентка 3 курсу ФХТЕ, Ціж Б. Р., Чохань М. І.,  Ольхова М. Р. Сенсор візуального контролю вмісту аміаку. Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТБ. –  12 – 13.05.2016,  Львів. – С. 236 – 237.
 34. Самайлюк А., студентка 2 курсу ФХТЕ, Волос В.О. Побудова математичних моделей для дослідження теплофізичних характеристик харчових продуктів в процесі їх зберігання. Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТБ. –  12 – 13.05.2016,  Львів. – С. 237 – 238.
 35. Якимів О., Гриб Н. студентки 1 курсу (СП) ФХТЕ Тимошик А.М.,  Варивода Ю.Ю. Стратегічні напрямки розвитку енергозберігаючих технологій в харчовій промисловості. Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТБ. –  12 – 13.05.2016,  Львів. – С. 250 –
 36. Бурак І. студентка 1 курсу ФХТБ, Волос В.О. Особливості визначення механічних характеристик пластмас при навантаженнях на „ Розтяг-Стиск ” Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТБ. – 12 –13.05.2017,  Львів. – С. 122 – 123.
 37. Вязовченко С. студентка 1 курсу ФХТБ, Волос В.О.  Особливості визначення основних фізико-механічних характеристик нелінійно-пружних матеріалів. Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТБ. – 12 – 13.05.2017,  Львів. – С. 124 – 125.
 38. Герез Н. студентка 2 курсу ФХТБ, Максисько О.Р. Вплив поверхнево-активних речовин на середню товщину ламінарного приграничного шару. Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТБ. – 12 –13.05.2017,  Львів. – С. 126 – 128.
 39. Готіна О.В., Дубас У.В., студентки 3 курсу ФХТБ, Ціж Б.Р., Чохань М.І., Дзерин М.Р. Вплив газових середовищ на структуру сенсорних плівок на основі спряжених поліаміноаренів. Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТБ. – 12 – 13.05.2017,  Львів. – С. 132 – 133.
 40. Магола Я., магістрант 1 курсу ФХТБ, Кобернюк В., студент 2 курсу ФХТБ, Варивода Ю.Ю., Тимошик А.М. Установка для   підвищення  ефективності  роботи гідроелектростанцій. Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТБ. – 12 – 13.05.2017,  Львів. – С. 149 – 150.
 41. Максімова Д., студентка 3 курсу ФХТБ, Білонога Ю.Л. Процес фільтрування з урахуванням  сил поверхневого натягу рідин. Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТБ. – 12 – 13.05.2017,  Львів. – С. 150 – 1
 42. Табачнюк Д., студентка 2 курсу ФХТБ, Волос В.О. Визначення основних фізико-механічних властивостей пластмас при крученні. Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТЕ. – 12 – 13.05.2017, Львів. – С. 170 – 171.
 43. Мураль О.В., студентка 2-го курсу ФХТБ, Максисько О.Р., к.т.н., доцент. Визначення в’язкості рідини капілярним віскозиметром. Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТБ. – 25-26.04.2018, Львів. – С. 182 – 183.
 44. Гейко Н., студентка 2-го курсу, ФХТБ, Білонога Ю. Л., д.т.н., професор. Кінетика процесу фільтрування з урахуванням сил поверхневого натягу рідини. Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТБ. – 25-26.04.2018,  Львів. – С. 154 – 156.
 45. Сах Б. студент 2 курсу ФХТБ, Кобернюк В. студент 3 курсу ФХТБ, Тимошик А. М., к.т.н., доцент, Варивода Ю.Ю. к.т.н., доцент. Управління ефективністю роботи міні-ГЕС. Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТБ. – 25-26.04.2018, Львів. – С. 192 – 193.
 46. Чорній С., студентка 3-го курсу, ФХТБ, Максисько О.Р., к.т.н., доцент. Вплив поверхнево-активних речовин на середню товщину приграничного ламінарного шару в системі потік-стінка трубопроводу. Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТБ. – 25-26.04.2018, Львів. – С. 204 – 206.
 47. Білецький О., студент 1-го курсу ФХТБ, Дзерин М.Р., асистент. Вплив газових середовищ на структуру сенсорних плівок на основі спряжених поліаміноаренів. Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТБ. – 25-26.04.2018, Львів. – С. 152 – 153.
 48. Гарасим Х., студентка 1-го курсу ФХТБ, Ціж Б.Р., д.т.н., професор. Сенсорні властивості плівок поліортотолуїдину, отримані електрохімічним та хімічним осадженням. Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТБ. – 25-26.04.2018,  Львів. – С. 156 – 157.
 49. Матвійчук М.Б., студентка 2-го курсу ФХТБ, Волос В.А., к.ф.-м.н., доцент. Застосування другого закону технічної термодинаміки до роботи паротурбіних установок. Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТБ. – 25-26.04.2018,  Львів. – С. 179 – 180.
 50. Мураль О., студентка 2-го курсу ФХТБ, Волос В.А., к.ф.-м.н., доцент. Застосування першого закону технічної термодинаміки до роботи теплосилових установок. Матер. студ. наук. конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького», Частина 3, ФХТБ. – 25-26.04.2018, Львів. – С. 181 – 182.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru