EN   UA

 КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Logo ZTD

 

   Завідувач кафедри – Ціж Богдан Романович, 
професор, доктор технічних наук 

  239-26-35

  e-mail: tsizhb@ukr.net

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на розроблення та впровадження інженерно-технічних рішень в обладнання та процеси переробних галузей. Визначальним науковим напрямком кафедри є розроблення, дослідження та вдосконалення енергоекологозберігаючих технологічних процесів, матеріалів, вузлів і деталей технологічного обладнання переробних галузей за такими розділами:

  1. Інтенсифікація та оптимізація гідромеханічних і дифузійних процесів харчової, хімічної та фармацевтичної промисловості шляхом використання поверхнево-активних речовин.
  2. Розроблення та дослідження тонкоплівкових газо- та фоточутливих структур для перетворюючих пристроїв електронної техніки.
  3. Дослідження застосування пружно-пластичних матеріалів у вузлах технологічного обладнання харчової і переробної промисловості.

За останні 10 років співробітники кафедри брали участь у виконанні двох кафедральних науково-дослідних робіт:

  1. Розробка і  вдосконалення  енергоефективних  та  екологічних  матеріалів  і  технологій  для  харчової  та переробної  галузей. (2011 – 2015 рр.) 

№ ДР 0112u000763.

  1. Розроблення та оптимізація енергоефективних та екобезпечних технологій і матеріалів із відповідним метрологічним забезпеченням. (2016 – 2020 рр.)

 № ДР0116u004276.

Викладачі кафедри взяли і беруть участь у виконанні трьох наукових проектах, фінансованих Міністерством освіти і науки України:

  1. «Розроблення нових сенсорних середовищ для аналізу газів у харчовій і переробній промисловості» (2016 – 2017 рр.)  № ДР 0116u004740.
  1. «Розроблення органо-неорганічних тонкоплівкових реверсивних структур для  багатофункціональних  газових  сенсорів»   (2018 – 2019 рр.) № ДР 0118u003496.
  2. «Розроблення композиційних органо-неорганічних гетероструктур для реверсивних сенсорів газу» (2020 – 2021 рр.) № ДР 0120u002165.

За роки існування кафедри її співробітники захистили 3 докторські та 2 кандидатські  дисертації.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru