EN   UA

 КАФЕДРА ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ ТВАРИН ТА КЛІНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ


logoDepartment of internal animal diseases and clinical diagnostics

therapy@lvet.edu.ua, terapiyavet@ukr.net
телефон: (032) 239-26-32, 239-26-33

Слівінська Любов Григорівна
- завідувач кафедри, професор, доктор ветеринарних наук

14-15 листопада у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького відбулася «Львівсько-Вроцлавська наукова конференція з діагностики і терапії внутрішніх хвороб тварин: минуле, сьогодення, майбутнє». У ній взяли участь не лише науковці з Польщі, але й із ЗВО України: Білоцерківського національного аграрного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Дніпровського державного аграрно-економічного університету Житомирського національного агроекологічного університету та Полтавської державної аграрної академії.

Детальніше: Львівсько-Вроцлавська наукова конференція з діагностики і терапії внутрішніх хвороб тварин:...