EN   UA

 КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Logo ZTD

 

   Завідувач кафедри – Ціж Богдан Романович, 
професор, доктор технічних наук 

  239-26-35

  e-mail: tsizhb@ukr.net

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Untitled.FR12 0001

Untitled.FR12 0002

 

Untitled.FR12 0003

Науковці кафедри загальнотехнічних дисциплін професор Білонога Ю.Л. та доцентка Максисько О.Р. опублікували розділ в зарубіжній монографії «Resource- and energy-saving technologies in the chemical industry» (https://doi.org/10.30525/978-9934-26-219-7-1 ) спільно із співавторами професором Стибелем В.В. та доценткою Драчук У.Р.

Y. Bіlonoga, V. Stybel, O. Maksysko, U. Drachuk. Section 1. Optimization of calculation and selection of heat exchange equipment in the use of nanofluid heat carriers. P. 1–48. In Book: Resource- and energy-saving technologies in the chemical industry : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 272 p. ISBN 978-9934-26-219-7. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-219-7-1

Оптимізація розрахунку та вибору теплообмінного обладнання при використанні нанофлюїдних теплоносіїв

Розділ монографії висвітлює питання коректного розрахунку та вибору теплообмінників за використання нанофлюїдів для теплового оброблення рідкофазних харчових продуктів та напівфабрикатів. Запропонована фізична модель руху наночастинки у хаотичному потоці рідинного теплоносія з урахуванням дії поверхневих сил. Числа подібності Ейлера, Рейнольдса, Фруда та поверхневий критерій (Su) в LBL навколо металевої наночастинки показують абсолютне їх домінування. Представлено новий підхід до процесів теплопередачі з урахуванням турбулентної в'язкості та теплопровідності нанофлюїдного теплоносія. Висвітлено фізичний зміст нових чисел подібності Bl і Blturb, а також їх використання в новому числовому рівнянні для розрахунку теплообмінників. Новий експрес-метод оцінки ефективності роботи нанорідин в теплообмінниках показує, що суміш H2O + EG (60:40) збільшує коефіцієнт теплопередачі на +12,86%, а суміш H2O + EG (60:40) + 1,5% наночастинок TiO2) і (молоко + 0,5% гарбузова олія) – на + 16,75 % порівняно з водою, що відповідає експериментами та комп’ютерному моделюванню, тоді, як класичний експрес-метод показує погіршення на - 4,5% і, відповідно, на -1,2%, що суперечить експериментам.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru