EN   UA

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА, ІННОВАЦІЙ ТА ДОРАДНИЦТВА В АПК  
імені професора І.В.Поповича

collage

 

Завідувач кафедри,

доктор економічних наук, професор Музика Павло Михайлович 

Контакти:
вул. Пекарська, 50, ауд 83-86

тел.:(032) 239-26-26,
E-mail: [email protected]

 vstupp

1
15-19 травня науково-педагогічні працівники факультету економіки та менеджменту пройшли підвищення кваліфікації в дистанційному форматі на базі Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (м. Київ).

Детальніше: Викладачі університету пройшли підвищення кваліфікації в ННЦ «Інститут аграрної економіки»

112 травня в рамках заходів Тижня Європи відбулася Науково-практична конференція «Європейські орієнтири публічного управління» та тематичні секційні засідання в гібридному форматі.
У секційному засіданні «Взаємовідносини України-ЄС» на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І.В. Поповича Павло Музика і Дмитро Соломонко.

Детальніше: Актуальні питання взаємовідносин України та Європейського Союзу

13 травня студенти факультету економіки та менеджменту університету взяли участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції «Дні студентської науки», престижному форумі для виствітлення наукових пропозицій молодих дослідників.
У рамках секції “Інновації, як основа сталого розвитку агропродовольчого підкомплексу національної економіки” студенти спеціальності 051 «Економіка» представили наукові здобутки.

Детальніше: Студенти факультету обговорили актуальні питання інновацій для розвитку агропродовольчого...

001

Другого травня викладачі кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І.В. Поповича продовжили профорієнтаційну роботу в школах Стрийського району Львівської області.
Викладачі розповіли про спеціальності підготовки студентів на факультеті економіки та менеджменту в університеті, особливості вступної кампанії у 2023 році, представили науково-дослідні напрацювання студентів і науковців факультету. Викладачі кафедри наголосили на перевагах навчання на факультеті економіки та менеджменту університету, зокрема за бакалаврською спеціальністю 051 «Економіка», завдяки співпраці із підприємствами, органами місцевого самоврядування, провідними галузевими асоціаціями, можливою участю в програмах академічної мобільності та самоудосконалення у спортивних секціях університету.
Висловлюємо вдячність директорам Семигинівської середньої загальноосвітньої школи (Грех Ольга Михайлівна) і Жулинської гімназії Стрийської міської ради (Дякунчак Оксана Володимирівна) за всебічне сприяння у проведенні профорієнтаційної зустрічі викладачами факультету економіки та менеджменту університету у Стрийському районі.

Павло Музика, професор

ф 1

21 квітня викладачі кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І.В. Поповича університету провели профорієнтаційну роботу в школах Стрийського району Львівської області. 

У рамках зустрічей викладачі проінформували про спеціальності підготовки в університету, особливості вступної кампанії у 2023 році і важливі дати для майбутніх абітурієнтів, представили аудиторний  фонд. Викладачі наголосили на перевагах навчання на факультеті економіки та менеджменту університету, зокрема за бакалаврською спеціальністю 051 «Економіка» ОП «Економіка підприємства», завдяки співпраці із підприємствами, потужному студентському самоврядуванню, наявності в університеті студентських спортивних секцій, можливою участю в програмах академічної мобільності. 

Детальніше: Профорієнтаційна робота кафедри

фото 1 2

4 квітня науково-педагогічні працівники університету кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І.В. Поповича і кафедри біотехнології та радіології відвідали фермерське господарство «Агро Центр» у с. Луки Самбірського району.
Фермерське господарство протягом багатьох років очолює один із провідних фермерів Львівської області, Заслужений працівник сільського господарства України Іван Степанович Кільган.

Детальніше: Викладачі університету відвідали фермерське господарство на Самбірщині