EN   UA

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА, ІННОВАЦІЙ ТА ДОРАДНИЦТВА В АПК  
імені професора І.В.Поповича

collage

 

Завідувач кафедри,

доктор економічних наук, професор Музика Павло Михайлович 

Контакти:
вул. Пекарська, 50, ауд 83-86

тел.:(032) 239-26-26,
E-mail: economyfem@gmail.com

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 

Робочі програми навчальних дисциплін для здобувачів першого ( бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Економіка підприємства", упровадженою у 2020 році.

Обов'язкові дисципліни 

Іноземна мова

Інформатика

Історія економіки та економічної думки

Історія України та української культури

Бухгалтерський облік

Вища математика

Державна регуляторна політика в АПК

Економіка і організація обслуговуючих кооперативів у сільському господарстві

Економіка підприємства

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Економіка України

Економічна безпека підприємницької діяльності

Економічна теорія

Економічниий аналіз

Економетрика

Капітал підприємства: формування і використання

Міжнародна економіка

Мікроекономіка

Макроекономіка

Макроекономічне планування і прогнозування соціально-економічних явищ

Маркетинг

Менеджмент

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Оптимізаційні методи та моделі

Організація стартапів

Потенціал і розвиток аграрних підприємств

Проєктний аналіз

Соціологія

Статистика

Теорія ймовірностей і математична статистика

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Фінанси, гроші та кредит

Обов'язкові дисципліни для здобувачів вищої освіти із скороченим терміном навчання

Історія економіки та економічної думки

Державна регуляторна політика в АПК

Економіка і організація обслуговуючих кооперативів у сільському господарстві

Економіка підприємства

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Економіка України

Економетрика

Капітал підприємства: формування і використання

Міжнародна економіка

Мікроекономіка

Макроекономіка

Макроекономічне планування та прогнозування соціально-економічних явищ

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Оптимізаційні методи та моделі

Організація стартапів

Потенціал і розвиток аграрних підприємств

Проєктний аналіз

Соціологія

Теорія ймовірностей і математична статистика

 

Вибіркові дисципліни

Cоціально економічна англійська лексика

Аграрна політика економічно розвинутих країн

Аграрний маркетинг

Бізнес-планування

Дизайн розвитку підприємства

Контролінг

Лідерство т управління організаційною поведінкою

Міжнародний бізнес

Міжнародні організації

Основи ділового протоколу

Основи підприємництва

Ситуаційний менеджмент

Світове сільське господарство і ЗЕД

Соціально-економічний розвиток сільських територій

Страхування (скороч термін навч)

Страхування

Фінансово-кредитне забезпечення власного бізнесу

Бізнес-економіка

 

Робочі програми навчальних дисциплін для здобувачів першого ( бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Економіка підприємства", упровадженою у 2021 році.

Обов'язкові дисципліни

Іноземна мова

Інформатика

Історія економіки та економічної думки

Історія України та української культури

Вища математика

Господарська право

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Макроекономіка

Національна економіка

Політекономія

Соціологія

Теорія ймовірностей і математична статистика

Українська мова (за проф спрямуванням)

Філософія

Фінанси підприємств

Обов'язкові дисципліни для здобувачів вищої освіти із скороченим терміном навчання

Історія економіки та економічної думки

Державне регулювання сільського господарства

Економіка і організація обслуговуючих кооперативів у сільському господарстві

Економіка підприємства

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Економетрика

Капітал підприємства: формування і використання

Міжнародна економіка

Мікроекономіка

Макроекономіка

Макроекономічне планування та прогнозування соціально-економічних явищ

Національна економіка

Оптимізаційні методи і моделі

Соціологія

Теорія ймовірностей і математична статистика

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru