EN   UA

КАФЕДРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

     Завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Івасик Наталя Орестівна

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Співробітниками кафедри за останні роки отримано около двадцяти патентів на винахід та корисну модель і опубліковано більше ста наукових та науково-популярних публікацій у фахових та інших як українських так і зарубіжних виданнях.
Наводимо окремі із них:
Спосіб визначення ефективності лікування пацієнтів з немоторними проявами хвороби паркінсона. Номер патенту: 117422. Опубліковано: 26.06.2017. Автор: Лабінський Андрій Йосипович

Спосіб лікування пацієнтів із немоторними проявами хвороби паркінсона при комбінованій терапії. Номер патенту: 117421. Опубліковано: 26.06.2017.Автор: Лабінський Андрій Йосипович

Спосіб лікування транзиторних ішемічних атак і профілактики мозкових інсультів за допомогою гірудо-, мануальної терапії та нутриціологічної корекції. Номер патенту: 99347. Опубліковано: 25.05.2015. Автор: Лабінський Андрій Йосипович
Спосіб хірургічного лікування розриву дистального тібіофібулярного синдесмозу. Номер патенту: 112921.Опубліковано: 10.11.2016. Автори: Ломницький Орест Ярославович, та ін..
Спосіб хірургічного лікування розриву дистального тибіофібулярного синдесмозу. Номер патенту: 102835. Опубліковано: 25.11.2015. Автори: Ломницький Орест Ярославович, та ін..
ДикийБ.В.Вплив дихальної гімнастики Хатха-йоги на стан здоров’я та адаптаційні можливості організму людини. ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров 2018.
Використання біоритмології та релаксації в навчальному процесі у осіб з дефектами мовлення. БВ Дикий, Вид-во УжНУ" Говерла"2018.
Застосування ритмічної дихальної гімнастики за системою Хатха-Йога в поєднанні із загартовуванням та аутогенним тренуванням у фізичній реабілітації гіпертонічної хвороби ІІ стадії.ю Б Дикий.Теорія і методика фізичного виховання і спорту, №3 с.55-60 2015

Принципи діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у практиці сімейного лікаря //ЄХ Заремба, МЙ Федечко, ОР Макар, ЛМ Копчак, НВ Іжицька// Журнал Семейная медицина,Випуск 6, 2016, С. 98-101

Анімалотерапія – перспективний напрямок реабілітаційного лікування людини / Лабінський А.Й, Лабінська Г.Б.// Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, серія «Економічні науки» Том 21// №92// 2019//С.160-164.
Ефективність фізичної терапії хвороби Паркінсона// Збірник статей учасників двадцять шостої всеукраїнської практично-пізнавальної конференції , частина І «Наукова думка сучасності і майбутнього» / Лабінський А.Й, Лабінська Г.Б.//Дніпро, 2019, С.15-18.
Фізична терапія ранніх немоторних порушень для уповільнення темпу прогресування хвороби Паркінсона/ Лабінський А.Й, Лабінська Г.Б.// Лікарська справа науково-практичний журнал №1-2 (1150) //2019//С.117-120. ( на момент прийняття статті до друку журнал був у SCOPUS).
Вплив засобів фізичної терапії на вегето-судинні немоторні вияви хвороби Паркінсона. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал. Луцьк. 2019. Вип. 33. С. 124–130

Засоби фізичної терапії в корекції немоторних виявів хвороби Паркінсона / Лабінський А.Й, Лабінська Г.Б.// Науковий журнал.– Спортивна медицина і фізична реабілітація. 2020.-№ 1. – С.
Physical Rehabilitation Therapy and study of the lipid spectrum in students with vertebral-basilar disease / Labinska H.B., Labinskyi A// Україна. Здоров’я нації. 2020. - №1. – С.80 – 84.
Электроенцефалография в оценке эффективности физической терапии немоторных проявлений болезни Паркинсона. Український журнал медицини, біології та спорту – Том 5, № 4, 26 (2020)
Федечко М.Й., та співав. Порушення серцевого ритму у жінок з пухлинами молочної залози // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Первинна медична допомога у ракурсі світових практик» Київ, 06-07 червня 2019 р. с 21-22.
Effects of the therapy combining calcium and vitamin D3 supplement with calcitonin on bone tissue density in patients with coronary heart disease complicated with chronic heart failure / M. Marushchak, I. Krynytska, M. Fedechko, et al. // Pol Med J, 2019; XLVII (280); 123-133
М.Й.Федечко, Л.М. ,Копчак, та ін..Принципи діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у практиці сімейного лікаря Семейная медицина. - 2016. - № 6. - С. 98-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/simmed_2016_6_23
Effect of primary stenting of coronary arteries on clinical course and remodelling of the left ventricle in patients with acute ST segment elevation myocardial infarction (results after 12 months) / Yurii P. Melen, Vasyl A. Skybchik, Maryana Y. Fedechko, L.M. Kopchak // Wiadomości Lekarskie. 2020;73(1):68-72 (Scopus)

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru