EN   UA

 КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА, М'ЯСНИХ ТА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ВИРОБІВ

Завідувач кафедри, доцент  Драчук Уляна Романівна

м. Львів, вул. Пекарська, 50
тел. (032)239-26-97 
е-mail: meatoil@lvet.edu.ua

 

 

MyCollages 6

На кафедрі технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів 15 лютого 2024 року відбувся успішний захист здобувачів освітнього ступеня “Бакалавр” заочної форми навчання спеціальності 181 “Харчові технології”. Члени державної екзаменаційної комісії з розгляду кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеня “Бакалавр” відзначили актуальність, обґрунтованість та змістовність дипломних проєктів. Представлені роботи мали теоретичне спрямування, практичну цінність, оскільки дехто зі студентів здобули досвід роботи за спеціальністю як в Україні, так і за кордоном.

Детальніше: Здобутки студентів у науковій роботі