EN   UA

КАФЕДРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

     Завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Івасик Наталія Орестівна

e mail kafreablvet@gmail.com

Клінічна практика є невід’ємною складовою у процесі підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем підготовки спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» ОП «Фізична терапія, ерготерапія». Саме під час клінічної практики майбутні фахівці мають можливість не лише доповнити практичними навичками ті знання, які були здобуті під час навчання, але й під наглядом кваліфікованих спеціалістів застосувати свої навички та вміння за умовах профільних закладів.

 

Детальніше: ЗАХИСТ ЗВІТІВ З КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ