EN   UA

КАФЕДРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

     Завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Івасик Наталія Орестівна

e mail kafreablvet@gmail.com

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

01 15 12 22


На кафедрі реабілітації та здоров’я людини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького відбулась зустріч стейкголдерів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на якій було обговорено проєкти оновленої освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня та ОПП «Фізична терапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Учасники зустрічі:
В.о. завідувача кафедри реабілітації та здоров’я людини ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицького, к.фіз.вих, доцент, голова навчально-методичної комісії спеціальності спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», гарант ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, член навчально-методичної комісії спеціальності другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» Наталія Івасик,
Лабінський А.Й., к.м.н., доцент, член навчально-методичної комісії спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», гарант ОПП «Фізична терапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Найда Л.Я., к.м.н., доцент, член навчально-методичної комісії спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Директор Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Центр спортивної медицини і реабілітації» Степан Середа.
К.м.н., директору Медичного центру доктора Дробота, лікар вищої категорії, член світової організації лікарів ударно-хвильової терапії (ISMST), заслужений лікар України Ярослав Дробот.
Д.фіз.вих., професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії УКУ Андрій Герцик.
К.м.н., доцент кафедри реабілітації та здоров’я людини ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицького Юрій Свистун
Асистент кафедри реабілітації та здоров’я людини ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицького Іванна Блайда
Студент 4 курсу ФГРЗ спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», член навчально-методичної комісії спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» Андрій Пеленьо
Робоча група розглянула структурно-логічну схему освітніх компонентів, їх відповідність до загальних та фахових компетентностей та програмних результатів навчання за освітніми програмами

Іванна Блайда

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru