EN   UA

КАФЕДРА ЕПІЗООТОЛОГІЇ

Завідувач кафедри, професор, доктор ветеринарних наук Куртяк Богдан Михайлович

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 

Навчальний процес є основним напрямком роботи кафедри. Теоретична і практична підготовка студентів проводиться шляхом читання лекцій, проведення лабораторних занять відповідно до навчального плану, а також шляхом підготовки та захисту курсових, дипломних робіт, рефератів, вирішення ситуаційних завдань, а також участі студентів у роботі науково-практичних конференцій, олімпіад тощо. Викладання дисциплін відбувається згідно з робочими навчальними програмами, які відповідають стандартам вищої освіти та невпинно вдосконалюються. Контроль рівня підготовки студентів здійснюється шляхом усного і тестового поточного опитування на заняттях, проведення екзаменаційного тестування на заключному іспиті.
Заняття в навчальних аудиторіях, а також безпосередньо на виробничих підприємствах проводять висококваліфіковані фахівці, доценти та професори. Практична підготовка майбутніх спеціалістів здійснюється у виробничих умовах під час виїзних занять у провідних фермерських господарствах та навчально-науковому виробничому центрі університету.

На кафедрі викладають наступні дисципліни:
? Епізоотологія та інфекційні хвороби (ОКР «Бакалавр»);
? Спеціальна епізоотологія (ОКР «Магістр»);
? Інфекційні хвороби жуйних (ОКР «Магістр»);
? Інфекційні хвороби собак та котів (ОКР «Магістр»);
? Інфекційні хвороби птиці (ОКР «Магістр»);
? Менеджмент, підприємництво, діловодство у птахівничій галузі (ОКР «Магістр»);
? Організація приватної ветеринарної практики (ОКР «Магістр»);
? Організація та економіка ветеринарної справи з основами менеджменту і маркетингу у ветеринарній медицині (ОКР «Бакалавр»);
? Ветеринарне законодавство та міжнародне ветеринарне право (ОКР «Магістр»);
? Загальна і спеціальна профілактика (ОКР «Магістр»).

Плідна праця та наукові здобутки співробітників кафедри упродовж останніх років знайшли відображення у цілому ряді підручників, монографій, різноманітних посібників, науково-методичних рекомендацій, авторських свідоцтв, патентів на винаходи.

Список навчально-методичної літератури, виданої співробітниками кафедри:
Посібники з лабораторних робіт
1. Дезінфекція на об’єктах ветеринарного контролю та нагляду //Методичн. посібн. /[Куртяк Б.М., Маслянко Р.П., Рапа О.І. та ін.]. – Львів, 2012. – 59 с.
2. Маслянко Р.П. Епізоотологічні аспекти вчення про імунітет та імунологічну реактивність організму тварин: Методичн. посібник / Маслянко Р.П., Божик Л.Я. – Львів, ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького. – 2013. – 62 с.
3. Облік і звітність у ветеринарній медицині : Навчально-методичн. посібн. /[Лаврів П.Ю., Кісера Я.В., Куртяк Б.М. та ін.]. – Львів, 2013.– 104 с.
4. Кісера Я.В. Інфекційні хвороби собак і котів [Текст] : навчальн. посібн. / Я.В.Кісера, Л.Я.Божик. – Львів, 2016. – 196 с.
5. Інфекційні хвороби собак і котів [Електронний ресурс]: навчаль. посібн. з грифом МОН України / Я.В.Кісера, В.В. Нєдосєков, А.М. Гонтарь, Л.Я. Божик. – Київ, 2016. – 206 с. – Режим доступу: www/URL:http://agroosvita-online.com.ua/index.php/elektronni-pidruchniki/71-infektsijni-khvorobi-sobak-i-kotiv. – Назва з екрану.
6. Лабораторна діагностика інфекційних хвороб тварин бактеріальної етіології [Текст] : навчальний посібник / Левківська Н.Д., Куртяк Б.В., Левківськаий Д.М., Падовський А.І., Гутий Б.В., Семанюк В.І. : [за редакцією Н.Д.Левківської]. – Львів: Сполом, 2017. – 244 с.
7. Інфекційна бурсальна хвороба (діагностика, специфічна профілактика, заходи боротьби) / Падовський А.І., Куртяк Б.М., Левківський Д., Собко Г.В., Авдосьева І.К., Регенчук В.В. : Метод. вказівки для лаборатор. занять і самост. робот. студент. з нав. дисц. «Інфекційні хвороби птиці» для студент. ОКР «магістр». – 2017. – 22 с.
8. Кісера Я.В. Діагностика лейкозу великої рогатої худоби. Навчально-методична карта для проведення лабораторного заняття з навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби великої рогатої худоби, овець і кіз» для студентів ОКР «Магістр» /Я.В. Кісера, Л.Я. Божик, Ю.Г. Сторчак – Львів, 2017. – 20 с.
9. Кісера Я.В. Інфекційний трахеобронхіт собак (діагностика, лікування, заходи профілактики). Навчально-методична карта для проведення лабораторного заняття з навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби собак і котів» для студентів ОКР «Магістр» /Я.В. Кісера, Л.Я. Божик, Ю.Г. Сторчак – Львів, 2017. – 16 с.
10. Кісера Я.В. Панлейкопенія котів (діагностика, лікування, заходи профілактики). Навчально-методична карта для проведення лабораторного заняття з навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби собак і котів» для студентів ОКР «Магістр» /Я.В. Кісера, Л.Я. Божик, Ю.Г. Сторчак – Львів, 2017. – 16 с.
11. Кісера Я.В. Ротавірусний ентерит котів (діагностика, лікування, заходи профілактики). Навчально-методична карта для проведення лабораторного заняття з навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби собак і котів» для студентів ОКР «Магістр» /Я.В. Кісера, Л.Я. Божик, Ю.Г. Сторчак – Львів, 2017. – 16 с.
12. Кісера Я.В. Сказ собак (діагностика, біопрепарати, профілактика та оздоровлення). Навчально-методична карта для проведення лабораторного заняття з навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби собак і котів» для студентів ОКР «Магістр» /Я.В. Кісера, Л.Я. Божик, Ю.Г. Сторчак – Львів, 2017. – 20 с.
13. Кісера Я.В. Складання робочого плану оздоровчих заходів при виникненні лейкозу великої рогатої худоби : Навчально-методична карта для проведення лабораторного заняття з навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби великої рогатої худоби, овець і кіз» для студентів ОКР «Магістр» /Я.В. Кісера, Л.Я. Божик, Ю.Г.Сторчак – Львів, 2017. – 24 с.
14. Кісера Я.В. Стрептококова інфекція і хламідіоз котів (діагностика, лікування, заходи профілактики). Навчально-методична карта для проведення лабораторного заняття з навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби собак і котів» для студентів ОКР «Магістр» /Я.В. Кісера, Л.Я. Божик, Ю.Г. Сторчак – Львів, 2017. – 16 с.
15. Кісера Я.В. Туберкульоз і феліноз котів (діагностика, лікування, заходи профілактики). Навчально-методична карта для проведення лабораторного заняття з навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби собак і котів» для студентів ОКР «Магістр» /Я.В. Кісера, Л.Я. Божик, Ю.Г. Сторчак – Львів, 2017. – 16 с.
16. Навчально-методична карта заняття «Діагностика, лікування та засоби специфічної профілактики ґрунтових інфекцій (емкар, брадзот, інфекційна ентеротоксемія) / Левківська Н.Д., Куртяк Б.М., Левківський Д.М., Падовський А.І., Шекель В.Ф., Матвіїшит Т.С., Сторчак Ю.Г., Собко Г.В. : Методична розробка для лаборатор. заняття з епізоотоло¬гії для студент. ОКР «Магістр». – Львів, 2017. – 36 с.
17. План профілактичних та протиепізоотичних заходів у птахівничих господарствах різної форми власності / Левківський Д.М., Куртяк Б.М., Левківська Н.Д., Падовський А.І., Шекель В.Ф., Божик Л.Я., Сторчак Ю.Г., Собко Г.В. : Метод. вказівки для лаборат. занять і самост. роботи студ. ОКР «Магістр». – Львів, 2017. – 37 с.

Програмні підручники
1. Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині та тваринництві. Монографія / Влізло В.В., Куртяк Б.М., Вудмаска І.В. та ін. – [2-ге вид., доп.. і переробл.]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 436 с.
2. Імунобіологічні препарати: Навчальн. посібн. /[Кісера Я.В., Куртяк Б.М., Ковальчук Р.Л. та ін.]. – Львів: Сполом, 2011. – 272 с., під грифом Міністерства освіти і науки України.
3. Лаврів П.Ю. Організаційні основи діяльності установ державної ветеринарної медицини в Україні: Навчальн. посібн. //Лаврів П.Ю., Грицик Т.М. – Львів, 2011. – 140 с.
4. Інфекційні хвороби овець та кіз //Навчальн. посібн. /[Ткаченко О.А., Лаврів П.Ю., Алексєєва Н.В. та ін.]. – Дніпропетровськ, 2012. – 375 с.
5. Кісера Я.В. Інфекційні хвороби котів: Навчальн. посібник /Кісера Я.В., Федорович В.С., Божик Л.Я. – Львів. – 2012. – 100 с., під грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України).
6. Кісера Я.В. Інфекційні хвороби собак і котів. Навчальний посібник для студентів спеціальності 8.11010101 „Ветеринарна медицина”. /Я.В. Кісера, Л.Я. Божик. – Львів, 2016. – 196 с.
7. Кісера Я.В. Нормативно-правові акти щодо профілактики та ліквідації захворювань спільних для кількох видів тварин: Навчальн. посібн. /Кісера Я.В., Божик Л.Я. – Львів: Сполом, 2013. – 166 с., під грифом МОН України).
8. Кісера Я.В. Нормативно-правові акти щодо профілактики захворювань коней, великої і дрібної рогатої худоби, свиней: Навчальн. посібник /Кісера Я.В., Божик Л.Я. – Львів, 2014. – 186 с.
9. Кісера Я.В. Нормативно-правові акти щодо профілактики та ліквідації інфекційних захворювань птиці /Я.В.Кісера, Л.Я.Божик // Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації за напрямом підготовки «Ветеринарна медицина» – Львів, 2015.–224с.

Методичні вказівки
1. Кісера Я.В. Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби жуйних тварин» /Я.В. Кісера, Л.Я. Божик // Методичні вказівки. – Львів. – 2015. – 12с.
2. Кісера Я.В., Божик Л.Я. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби великої рогатої худоби, овець і кіз» для студентів магістратури. Методичні вказівки. – Львів, 2015. – 24 с.
3. Кісера Я.В., Божик Л.Я. Методичні вказівки до виконання ІНДЗ з навчальної дисципліни «Загальна та спеціальна профілактика інфекційних хвороб» для студентів магістратури. Методичні вказівки. – Львів, 2015. – 11 с.
4. Кісера Я.В., Божик Л.Я. Рекомендації по профілактиці, діагностиці і терапії шлунково-кишкових хвороб новонароджених телят. Методичні вказівки. – Львів, 2015. – 45 с.
5. Кісера Я.В., Сторчак Ю.Г. «Пневмококова інфекція телят (Діагностика, лікування, профілактика, заходи боротьби)». Методичні вказівки. – Львів, 2015. – 26 с.
6. Куртяк Б.М., Кісера Я.В., Романович М.С., Божик Л.Я., Рацький І.С., Пундяк Т.О., Собко Г.В. Сказ «Діагностика та профілактика сказу». Методичні рекомендації. – Львів, 2014. – 28 с.
7. Куртяк Б.М., Левківський Д.М., Кісера Я.В., Шекель В.Ф., Левківська Н.Д., Сторчак Ю.Г. Сегментування ринку та позиціювання товарів (послуг) ветеринарного призначення. Методичні вказівки. – Львів, 2014р.-30с.
8. Куртяк Б.М., Левківський Д.М., Романович М.С., Пундяк Т.О., Собко Г.В. Міксоматоз. Вірусна геморагічна хвороба кролів. Методичні вказівки. – Львів, 2014р.-23 с.
9. Куртяк Б.М., Левківський Д.М., Шекель В.Ф., Падовський А.І., Левківська Н.Д., Сторчак Ю.Г. Контрольні завдання до модульної контрольної роботи з менеджменту та маркетингу у ветеринарній медицині. Модуль 1. Методичні вказівки. – Львів, 2014р.-55с.
10. Куртяк Б.М., Левківський Д.М., Шекель В.Ф., Падовський А.І., Левківська Н.Д. Контрольні завдання до модульної контрольної роботи з менеджменту і маркетингу у ветеринарній медицині. Модуль 2. Методичні вказівки. – Львів, 2014р.-60с.
11. Куртяк Б.М., Маслянко Р.П., Падовський А.І., Левківський Д.М., Романович М.С., Рацький І.С., Пундяк Т.О., Собко Г.В. Сибірка. Складання проекту рішення про накладання карантину тварин при сибірці. Методичні вказівки. – Львів, 2014р.-34 с.
12. Куртяк Б.М., Падовський А.І., Кісера Я.В., Левківський Д.М., Левківська Н.Д., Романович М.С., Лаврів П.Ю., Божик Л.Я., Пундяк Т.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби». – Львів, 2015. – 15 с.
13. Куртяк Б.М., Романович М.С., Божик Л.Я., Пундяк Т.О., Собко Г.В. «Порядок видачі ветеринарних свідоцтв та довідок». Методичні вказівки. – Львів, 2015. – 20 с.
14. Левківська Н.Д., Куртяк Б.М., Левківський Д.М., Сторчак Ю.Г. Діагностика лікування та заходи боротьби з копитною гнилизною овець і кіз. Методичні вказівки. – Львів, 2015. – 29 с.
15. Левківський Д.М., Куртяк Б.М., Левківська Н.Д., Матвіїшин Т.С., Сторчак Ю.Г., Пундяк Т.О., Собко Г.В. Діагностика та заходи боротьби з грунтовими хворобами (емкар, брадзот, ентеротоксемія). Методичні вказівки. – Львів, 2015. – 32 с.
16. Левківський Д.М., Куртяк Б.М., Левківська Н.Д., Романович М.С., Матвіїшин Т.С., Сторчак Ю.Г. Методичні вказівки «Визначення економічної ефективності ветеринарних заходів». – Львів, 2016. – 32 с.
17. Падовський А.І. Ньюкаслська хвороба (діагностика та заходи боротьби) // Падовський А.І., Куртяк Б.М., Пундяк Т.О. – Методичні вказівки. – Львів, 2016. – 21 с.
18. Падовський А.І. Сап (діагностика та заходи боротьби) // Падовський А.І., Куртяк Б.М., Левківська Н.Д.– Методичні вказівки.–Львів, 2016.-12с.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru