EN   UA

КАФЕДРА ЕПІЗООТОЛОГІЇ

Завідувач кафедри, професор, доктор ветеринарних наук Куртяк Богдан Михайлович

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

До 1939 року кафедри епізоотології не було, а курс епізоотології читали при кафедрі незаразних хвороб.

Епізоотологію, як один з провідних напрямків ветеринарної науки вперше включили у навчальний процес у Львівському університеті засновник ветеринарної освіти в Галичині професор Юрій Хмель (1784-1806) і його послідовники – професори Леопольд Бухмюллер та Франц Ляутнер. Пізніше у Львівській ветеринарній школі та Академії ветеринарної медицини викладав епізоотологію Петро Зейфман (1881-1895 р.р.). З 1895 по 1920 рік курс епізоотології читав Йосиф Шпільман, а з 1920 по 1939 – Зигмунд Марковський.

В 1939 році було організовано окрему кафедру епізоотології, завідувачем якої став доктор ветеринарних наук, професор Едуард Гамерський. У липні 1941 року, під час Другої світової війни, німцями розстріляно близько 50 членів львівської інтелігенції та членів їхніх родин. Серед них був також Едуард Гамерський.

У 1944-46-х роках кафедрою завідував доктор ветеринарної медицини Мар’ян Стахурський. Він був одним із перших, хто отримав диплом ветеринарного лікаря за новою програмою, текст якого зазнав певниз словесних змін і виписувався однією мовою – латинською. Мар’ян Стахурський є автором великої кількості наукових публікацій на ветеринарну тематику.

З 1946 по 1951 рік завідуючим кафедрою був доцент Й.Ю. Голубєв, а з 1951по 1953 – професор М.Ф. Щепетов, з 1953 по 1954 – доцент Б.Ф Морошкін, з 1954 по 1963 – доцент О.І Ізмайлов, з 1963по 1964 – професор М.Н. Доронін.

З 1964 по 1994 рік кафедрою завідував доцент Корж Богдан Андрійович, який перебував також на посаді декана ветеринарного факультетуз 1967 до 1975 року. На період з 1967 по 2000 р.р. був обраний на посаду доцента кафедри епізоотології. Доцент Корж Б.А. опублікував більше 100 наукових праць, є співавтором двох навчальних посібників з епізоотології для студентів вищих навчальних закладів І–IV рівнів акредитації.

У період часу з 1994 по 2004 роки кафедрою керував кандидат біологічних наук, доцент Олексюк І.І. Від 1966 року Ігор Іванович був асистентом кафедри епізоотології, а з 1972 року доцентом кафедри епізоотології. Являється автором понад 150 наукових праць, серед них навчальні посібники – «Інфекційні хвороби ВРХ», «Інфекційні хвороби коней».

З 2004 по 2010 роки кафедру очолював професор Маслянко Р.П. (1928-2016). Після закінчення Омського ветеринарного інституту в 1957 році був направлений на роботу до Томського науково-дослідного інституту вакцин і сироваток на посаду завідувача імунного відділу. В його обов’язки входило виготовлення імунних сироваток на конях (а їх було не менше 700) для лікування і профілактики інфекційних захворювань людей. У новоствореному науково-дослідному інституті землеробства і тваринництва західних районів УРСР Роман Петрович продовжив імунологічний напрям своїх досліджень, спрямований на вивчення імунної системи у тварин, переважно великої рогатої худоби у зв’язку з віковими, генетичними та паратиповими факторами. Результати цих досліджень завершились захистом дисертацій у Львівському університеті на здобуття кандидата біологічних наук (1964 р.) і доктора біологічних наук (1972 р.) В період з 1987 по 1995 рр. займав посаду завідувача лабораторії імунології, що була вперше відкрита в цьому інституті. З 1989 року за сумісництвом працював професором кафедри епізоотології Львівського зооветеринарного інституту (сьогодні Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького). За період наукової та навчальної роботи Р.П. Маслянко опубліковано понад 550 наукових праць, в тому числі 12 монографій, посібників та методичних рекомендацій,12 авторських свідоцтв. Під його керівництвом захищено 1 докторську та 23 кандидатські дисертації.

З 2010 року по сьогоднішній день кафедрою завідує доктор ветеринарних наук, заслужений працівник ветеринарної медицини України Куртяк Б.М. У 1992 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук, а в червні 2006 р. захистив дисертацію і здобув наукову ступінь доктора ветеринарних наук. Член спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій в Національному університеті ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Ґжицького та Інституту біології тварин. Є автором понад 70 наукових праць, монографії, співавтором 4-х томного видання «Ветеринарна експертиза харчових продуктів».

На сьогоднішній день навчальний процес на кафедрі епізоотології забезпечують: доктори наук, професори Куртяк Б.М., Кісера Я.В., кандидати наук доценти Падовський А.І., Божик Л.Я., Левківський Д.М., Лаврів П.Ю., Левківська Н.Д., Романович М.С., Шекель В.Ф., старший викладач Матвіїшин Т.С., асистенти Пундяк Т.О., Сторчак Ю.Г., старші лаборанти Собко Г.В., Сілантьєва Т.Р.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru