EN   UA

Logo01213 КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ ТА ПАТОЛОГІЧНОЇ МОРФОЛОГІЇ І СУДОВОЇ ВЕТЕРИНАРІЇ

Завідувач кафедри, професор, доктор ветеринарних наук Жила Микола Іванович

Контакти:
e-mail: pathology@lvet.edu.ua

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Жила

ЖИЛА МИКОЛА ІВАНОВИЧ, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії 

Освіта: 1996 року закінчив Львівську академію ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького за спеціальністю «Ветеринарна медицина», кваліфікація «Лікар ветеринарної медицини». Впродовж 1997–1999 років навчався в аспірантурі при кафедрі патанатомії і гістології Львівської академії ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького, кандидатську дисертацію захистив у 2002 році на тему «Морфологічна характеристика органів імунної системи молодняка великої рогатої худоби, вирощеного на радіоактивно забрудненій місцевості» за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. У 2008 році отримав вчене звання доцента кафедри патанатомії і гістології. У 2017 році захистив докторську дисертацію на тему «Фармакологічна та клінікоморфо-логічна оцінка імуномодулюючих і пробіотичних засобів (клінічні дослідження, документація, фармакологічний контроль ефективності дії)» за спеціальностями 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин та 16.00.04 ветеринарна фармакологія та токсикологія. У 2022 році отримав вчене звання професора кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії. 

Кар’єра: з 2000 по 2008 рік працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри патанатомії і гістології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

Протягом 2008–2021 років працював на посадах старшого наукового співробітника, завідувача сектора морфологічних досліджень, завідувача лабораторії клініко-біологічних досліджень у Державному науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок. З вересня 2021 року завідувач кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 

Коло наукових інтересів патоморфологічна діагностика захворювань тварин, оцінка морфофункціонального стану організму тварин за впливу лікарських засобів, судова ветеринарна медицина. 

Основні наукові та навчально-методичні праці: є автором та співавтором понад 160 друкованих праць, серед яких наукові статті, 4 патенти на корисну модель, 1 Технічні Умови України, 1 ДСТУ, 1 СОУ, навчальні посібники, підручник, методичні рекомендації, монографія, довідник, у тому числі 4 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science та Skopus. 

Підвищення кваліфікації: 1. Університет Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Польща, 2021 р. «Сучасні методи дослідження в морфології, клітинній та молекулярній біології. Підходи до викладання морфологічних дисциплін при вивченні біології тварин».

  1. Державний ветеринарний інститут у м. Пулави, Польща, 2015 р. «Проведення токсикологічних досліджень ветеринарних препаратів різних фармакотерапевтичних груп. Визначення імунного статусу тварин». 3. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького, 2024 р. «Сучасне викладання: теорія та практика». 4. Навчання за програмою УкрАО: «Керування системи якості органів з оцінки відповідності» та «Організація і проведення внутрішніх аудитів та перевірок органів з оцінки відповідності», м. Київ, 2019 р.

Дисципліни, які викладає: «Патологічна морфологія та розтин», «Загальна та спеціальна патоморфологія», «Секційний курс», «Судова ветеринарна медицина», «Клінічна патологія». 

Ідентифікатор науковця (Researcher ID):

Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205059845

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/38687180

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=SqO46rsAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1206-168X

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


1КОЦЮМБАС ГАЛИНА ІВАНІВНА -  доктор ветеринарних наук, професор кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії.


4

ТИБІНКА АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, професор кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії, доктор ветеринарних наук, професор 

Освіта: 1997 року закінчив Львівську академію ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та набув кваліфікації «Лікар ветеринарної медицини». Протягом 1998–2000 років навчався в аспірантурі, кандидатську дисертацію захистив у 2002 році на тему «Залежність будови серця, артеріол і дрібних артерій від типу автономної регуляції серцевого ритму свиней» за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. Протягом 2006–2008 років навчався в докторантурі, докторську дисертацію захистив у 2013 році на тему «Структура, васкуляризація та іннервація кишечнику у курей з різною типологією автономних впливів» за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. У 2008 році отримав звання доцента кафедри анатомії сільськогосподарських тварин. У 2016 році отримав звання професора кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії

Кар’єра:

2001 рік – асистент кафедри анатомії сільськогосподарських тварин;

2004 рік – старший викладач кафедри анатомії сільськогосподарських тварин;

2006 рік – доцент кафедри анатомії сільськогосподарських тварин;

2016 рік – професор кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії;

2003–2006 роки – начальник наукової частини Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького. Відповідальний секретар кількох міжнародних конференцій та відповідальний секретар більше десяти випусків наукового фахового видання «Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького»;

2011–2012 роки – виконувач обов’язків завідувача кафедри анатомії сільськогосподарських тварин;

З 2019 рік – голова навчально-методичної ради факультету ветеринарної медицини та член навчально-методичної ради Університету.

Коло наукових інтересів: морфо-функціональні особливості систем та апаратів організму тварин, обумовлені типологічними особливостями автономної регуляції, віковими, фізіологічними, видовими, статевими та іншими факторами.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці: автор та співавтор понад 150 праць, серед яких один словник, два деклараційні патенти, п’ять патентів на корисну модель, 40 методичних рекомендацій, три атласи, 70 статей у фахових виданнях України, чотири статті в періодичних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus.

Підвищення кваліфікації:

  1. Поліський національний університет з 05.02.2024 по 15.03.2024 року, «Фахова майстерність науково-педагогічного працівника».
  2. Навчальні курси на платформі онлайн-курсів Prometheus: «Наука про освіту: Що повинен знати лідер освітнього стартапа» 09.12.2023 р., «Медіаграмотність для освітян» 14.01.2024 р.
  3. Сумський національний аграрний університет з 18.02.2019 по 22.03.2019 року, «Навчальний курс електронної мікроскопії».
  4. Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ) з 01.07.2019 року по 15.07.2019 року, «Морфологічні методи дослідження».

Дисципліни, які викладає:

  1. Анатомія тварин.
  2. Біологія і морфологія птахів.

Ідентифікатор науковця:

Researcher ID: I-3512-2017

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219485055

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/I-3512-2017

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=c7kWfUIAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8880-7842

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


15ФЕДИК ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ - кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії.


19СТРОНСЬКИЙ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ - кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії.


3ХМІЛЬ ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ - кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії.


9ПРИСЯЖНЮК ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ - кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії.


8ШКІЛЬ МАРТА ІВАНІВНА - кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії.


5ЩЕБЕНТОВСЬКА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА - доктор ветеринарних наук, старший викладач кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії.


6МИСІВ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА - кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії.


7ФЕДОРОВИЧ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ - кандидат біологічних наук доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії.


20ДЕМУС НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА - кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії.


10ЛЕМІШЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

VOLODYMYR LEMISHEVSKYI

доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії, кандидат ветеринарних наук, доцент.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта: вища, у 2010 році закінчив з відзнакою Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобув кваліфікацію – лікар ветеринарної медицини. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Морфофункціональний стан травного тракту свиней при згодовуванні кормів з різним вмістом пробіотиків” за спеціальністю 16.00.02 – 16.00.02 - патологія, онкологія і морфологія тварин. У 2020 році присвоєно вчене звання доцента кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

Кар’єра: 2010-2014 роки – аспірант кафедри патологічної анатомії і гістології. З 2014 року – асистент, із 2017 року – старший викладач, із 2015 року – доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії.

Коло наукових інтересів: патологічна анатомія, судово-ветеринарна експертиза, порівняльна анатомія та гістологія, цитопатологія, онкологія.

Основні наукові та навчально-методичні праці: автор і співавтор 28 наукових та навчально-методичних праць, з них 20 наукових та 8 навчально-методичного характеру, у т.ч. 1 колективна монографія та 1 публікація у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних Web of Science.

Підвищення кваліфікації: 1. Національний університет біоресурсів і природокористування України за напрямком “Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності” 20.02-03.03.2017р. 2. Вермінсько-Мазурський університ в м. Ольштин, Польща за напрямком “Імуногістохімічні методи та комплексний цифровий аналіз у гістопатології” 05.11-05.12.2018р.

Перелік закріплених навчальних дисциплін:

Патологічна морфологія та розтин (Секційний курс);

Pathological Morphology with Sectional Course;

Forensic veterinary examination.

Додаткові відомості: Розробник та адміністратор сайту http://vetpathology.lviv.ua.

Ідентифікатор науковця (ResearcherID):

Scopus Author ID: 57211277872

Web of Science: I-3268-2017

Google Scholar: Autor profile

ORCID: 0000-0002-5829-5249


22КОСТИНЮК АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА -  кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії. 


14БЛІЩ ГАЛИНА ІВАНІВНА - кандидат ветеринарних наук, асистент кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії.  


21ЗАЙЦЕВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ - завідувач лабораторії електронної мікроскопії кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії.  


11ТЕЛІШЕВСЬКА ЗЕНОВІЯ ВОЛОДИМИРІВНА - старший лаборант кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії.  


12КАЛИТКА ЛЮБОВ СТЕПАНІВНА -  лаборант кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії.  


16ТКАЧ ІВАННА ІВАНІВНА - старший лаборант кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії.  


2ШЕВЧУК ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА - старший лаборант кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії.  

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru