EN   UA

 КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА, М'ЯСНИХ ТА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ВИРОБІВ

Завідувач кафедри, доцент  Драчук Уляна Романівна

м. Львів, вул. Пекарська, 50
тел. (032)239-26-97 
е-mail: meatoil@lvet.edu.ua

 

 

зображення viber 2024 02 27 09 53 28 190

Стратегія реформування вищої освіти передбачає створення системи моніторингу та постійного поліпшення якості вищої освіти, що відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти. Тому гарант освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня “Технології зберігання, консервування та переробки м’яса” спеціальності 181 “Харчові технології” Уляна Драчук 22 листопада 2023 року організувала зустріч науково-педагогічних працівників, які залучені до освітньої програми. Запрошені від адміністрації: проректор з науково-педагогічної роботи Ігор Двилюк та декан факультету харчових технологій та біотехнології Галина Коваль.

Детальніше: Обговорення освітньої програми