EN   UA

 

q.png

КАФЕДРА ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОГО ІНСПЕКТУВАННЯ

 Завідувач кафедри,  доктор ветеринарних наук, професор Cімонов Маріан Романович 

 e- mail: vsi@lvet.edu.ua 

fecebookinstagram    telegramm

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

1 Сімонов Маріан Романович - доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри ветеринарно-санітарного інспектування.

Освіта: вища, у 2003 році закінчив Львівську державну академію ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобув кваліфікацію – лікар ветеринарної медицини. У 2007 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата ветеринарних наук на тему «Вікові особливості формування
імунітету проти хвороби Гамборо і антиоксидантного статусу та методи їх корекції у курей кросу ISA BROWN» за спеціальністю 03.00.04 - біохімія. У 2012 було присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «біохімія». У 2016 році захистив докторську дисертацію на тему «Біохімічний та гормональний статус у здорових і хворих на кетоз
високопродуктивних корів».
Кар’єра: З 2004 р. по 2007 р. навчався в аспірантурі Інституту біології тварин УААН, після закінчення якої в 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальностю 03.00.04 - біохімія.
Після закінчення аспірантури працював у Інституті біології тварин УААН на посадах завідувача сектору клінічної біохімії, старшого та провідного наукового співробітника лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії.
З вересня 2016 по лютий 2018 р. – доцент кафедри біотехнології та радіології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького.
З лютого 2018 р. завідувач кафедри ветеринарно-санітарного інспектування Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького.
Брав участь у проєкті Європейського Союзу «Erasmus + Projekt: Ag-Lab».
Член спеціалізованих вчених рад Д 35.368.01 при Інституті біології тварин НААН та Д 35.826.01 при Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького.
Член редакційної колегії Наукового вісника ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.
Відзнаки: Подяка Міністерства освіти і науки України. Подяка міського голови м. Львова. 
Коло наукових інтересів: безпечність та якість харчових продуктів, лабораторна справа, біохімія.
Основні наукові та навчально-методичні праці: Є автором понад 100 публікацій, з них: 83 наукові праці, довідник, два практичні посібники, два деклараційних патенти на винахід, п’ять методичних рекомендацій та технічні умови України. П’ять статей опубліковано у журналах, які цитуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Підвищення кваліфікації:
1. Вроцлавський природничий університет, Польща, «Wdrażanie koncepcji „Jedno zdrowie- One health” poprzez kontrolę bezpieczeństwa w łańcuchu żywności zgodnie z wytycznymi UE», 20.01-20.02.2023 р.
2. Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, «Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності», 31.10-11.11.2022 р.
3. Кавказький міжнародний університет, м. Тбілісі, Грузія, “Improving skills in laboratory practice for agro-food specialists in Eastern Europe”, 22.10- 26.10.2019р.
4. VetАgro-sup, Франція, м. Ліон, «Improving skills in laboratory practice for agro-food specialists in Eastern Europe», 23.04-27.04.2018р.
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Дисципліни, які викладає:
1.Системи управління безпечністю харчових продуктів та кормів.
2.Лабораторні дослідження у гігієні продуктів харчування.
3.Управління якістю та безпечністю продуктів харчування.
4.Маркування та фальсифікація харчових продуктів.
5.Лабораторна справа у гігієні харчових продуктів.


2Салата Володимир Зеновійович - доктор ветеринарних наук, професор кафедри ветеринарно-санітарного інспектування. 

На кафедрі працює з серпня 1993 року. З січня 1994 р. по 1997 р. навчався в аспірантурі, після закінчення якої в 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальностями: 16.00.10 – фізіологія тварин, 16.00.06 – ветеринарна санітарія, ветеринарно-санітарна експертиза і гігієна переробки продуктів тваринництва. Стипендіат Кабінету Міністрів України.

З січня 1997 року по 29.09.2000 р. працював асистентом кафедри ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи. З 29.09.2000 р. переведений на посаду старшого викладача кафедри. З 25.12.2001 р. переведений на посаду доцента кафедри ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи. 19 червня 2003 року  Міністерством освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи.

05.02.2019 р захистив дисертаційну роботу на тему: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування гігієнічних критеріїв оцінки безпечності яловичини за холодильного зберігання» на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія.

Педагогічний стаж – 29 років.

Опублікував 293 науково-методичних праць. Співавтор навчальних посібників:  "Ветеринарна радіологія з основами радіаційної ветеринарно-санітарної експертизи та імунології у запитаннях і відповідях", "Ветеринарна радіологія" (гриф МАПУ), "Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами ветеринарно-санітарної експертизи" (гриф МОНУ).  2 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних  баз  Web of  Science та 6 публікації в Scopus. 

Пройшов стажування у Вроцлавському природничому університеті (м. Вроцлав, Польща) на кафедрі гігієни харчових продуктів та охорони здоров’я споживачів у 2020 році.


3Дашковський Олег Остапович - кандидат ветеринарних наук , доцент кафедри ветеринарно-санітарного інспектування. 

У 1996 році з відзнакою закінчив Львівську академію ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького. Кваліфікація – лікар ветеринарної медицини (спеціалізація ветсанекспертиза, ветсанітарія).

З 29.12.1997 по 29.12.2000 рр. аспірант при кафедрі ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи Львівської академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького.

У 2001 році захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата ветеринарних наук зі спеціальності гігієна тварин та ветеринарна санітарія (16.00.06). Диплом кандидата наук (ДК № 013967 від 2.03.2002 р.) У 2004 отримав диплом доктора філософії.

З 14.01.2001 по 15.07.2005 асистент кафедри ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи Львівського університету ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького.

З 1.08.2005 року переведений на посаду доцента кафедри ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи.

З 26.01.2004 по 12.10.2009 рр. заступник декана факультету заочної освіти Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.

У 2008 році присвоєно звання доцента по кафедрі ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи, стандартизації та сертифікації (атестат № 019450 від 3.08.2008 року).

У 2019 році отримав посвідчення експерта з акредитації освітніх програм під керівництвом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Педагогічний стаж 23 роки.

Загальна кількість публікацій –103, з них –1 монографія, 1– посібник з грифом МАП України, 19 навчально-методичних публікацій, 10 патентів України, 52 статей у фахових наукових журналах.

Керує науковою роботою студентів, роботи яких були відзначені як одні з кращих і нагороджені грамотами на наукових студентських конференціях університету, у другому турі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з галузі знань 21- “Ветеринарна медицина” (2007-2019). Загальна кількість публікацій з студентами – 46.

Сфера прикладних наукових досліджень: гігієна та експертиза органічних продуктів харчування.


4Бінкевич Володимир Ярославович - кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри ветеринарно-санітарного інспектування. 

1970 р.н., українець, кандидат ветеринарних наук,  доцент кафедри  ветеринарно-санітарного інспектування.

Освіта: вища, у 1992 році закінчив з відзнакою Львівську академію ветеринарної медицини. У 1993–1995 роках навчався в аспірантурі при кафедрі ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи.

У 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальностями: 16.00.10 – фізіологія тварин, 16.00.06 – ветеринарна санітарія, ветеринарно-санітарна експертиза і гігієна переробки продуктів тваринництва році на тему „Вплив марганцю і кобальту та їх хелатів на фізіологічні процеси, продуктивність та м’ясні якості курчат-бройлерів”.

Стипендіат Кабінету Міністрів України. Педагогічний стаж – 30 років.

Кар’єра: Після закінчення Львівської академії ветеринарної медицини (1992 рік) працював ветеринарним лікарем у птахорадгоспі “Яворівський”.

З січня 1996 року по червень 2000р. працював на посаді асистента кафедри  ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи.  З 1 червня 2000 року  по 21 грудня 2001 р. працював на посаді старшого викладача кафедри  ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи.

21 грудня 2001 року переведений на посаду доцента кафедри  ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи. 19 червня 2003 року Міністерством освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри  ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи. 24 листопада 2007 року отримано диплом доктора філософії (КН №015390).

У 1998 – 2001 роках – секретар вченої ради факультету харчових технологій. Стипендіат Кабінету Міністрів України. З січня 2001 по жовтень 2015 року працював на посаді вченого секретаря вченої ради університету та завідувача аспірантурою, був членом вченої ради та ректорату університету.

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України. Відмінник аграрної освіти та науки. За видатні заслуги в розвитку польсько-української регіональної, наукової і культурної співпраці нагороджений Кавалерським Бронзовим Хрестом «За Заслуги».

Основні наукові та навчально-методичні праці: – автор і співавтор 240 науково-методичних праць,  серед яких 30 науково-методичних праць, автор 10 підручників: “Гігієна рослинних харчових продуктів” (2015), “Ветеринарне правознавство України” (2015), “Атлас ветеринарно-санітарно інспектування продуктів забою тварин” (2015), «Гігієна молока» (2016);  «Гігієна молочних продуктів» (2016); «Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки». Частина 1. «Гігієна і експертиза рибопромислової продукції» (2017); «Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки». Частина 2. «Гігієна і експертиза водних ссавців, безхребетних гідробіонтів, продукції з риби» (2017). «Гігієна і експертиза продуктів первинної переробки забійних тварин», (2019), «Гігієна молока і молочних продуктів» електронний підручник у двох томах (2021). 2 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних  баз  Web of  Science.

Стажування:

 1. Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти за категорією " Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності( свідоцтво про підвищення кваліфікації - СС 00493706/001925-17) (108 год.) 20.02.-03.03.2017.
 2. МОН України, НМЦ вищої та фахової перед вищої освіти. Експрес –курс « Основи тестології та розробки тестових завдань та практична частина» Сертифікат №1 , червень 2022р. (30 год)

3.Білостоцький університет, Республіка Польща. За категорією «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення,перспективи ».   Сертифікат №45, 17.10 - 25.11 2022 р. (180 год.)


6Сусол Наталія Ярославівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри ветеринарно-санітарного інспектування.

кандидат технічних наук, доцент кафедри ветеринарно-санітарного інспектування.

Освіта: У 2004 році закінчила Національний університет “Львівська політехніка” та здобула кваліфікацію «Магістр з управління якістю». У 2008 році захистила кандидатську дисертацію “Науково–технічні засади вдосконалення нормативного забезпечення якості послуг закладів ресторанного господарства”, присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.01.02 стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри харчових технологій, готельної та ресторанної справи.

Кар’єра: з 1 грудня 2004р. до 31 грудень 2007р. аспірантка Національного університету «Львівська політехніка» (з відриву від виробництва). В період з травня 2006р. до червня 2008р. інженер органу сертифікації послуг «ЛьвівПОЛІСЕРТ» НУ «Львівська політехніка» за сумісництвом.

З 1 вересня 2008р. асистент кафедри харчових технологій та ресторанної справи Львівського інституту економіки і туризму, а з 2011р. на посаді доцента цієї ж кафедри.

З вересня 2018р.  до  березня  2021р. декан факультету туризму, готельної та ресторанної справи Львівського інституту економіки і туризму.

З липня 2021р. завідувач відділу забезпечення якості освіти та акредитації Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького за внутрішнім сумісництвом доцент кафедри ветеринарно-санітарного інспектування.

Відзнаки: Почесна грамота Львівської обласної адміністрації. Подяка Міністерства освіти і науки України.

Основні наукові та навчально-методичні праці: автор і співавтор понад 70 наукових та науково-методичних праць. З них –1 монографія, 3-колективні монографії, 1- навчальний посібник, 2-  навчальні посібники за загальною редакцією, понад 50 публікацій у фахових виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій.

Дисципліни, які викладає: 

 1. Нормативні вимоги ЄС до пакувальних матеріалів.
 2. Міжнародні системи сертифікації харчових продуктів.
 3. Ветеринарні вимоги при імпортно-експортних операціях.
 4. Захист прав споживачів.

 

Підвищення кваліфікації:

 1.   Акредитаційний орган URS; Quality management systems — Requirements ISO 19011:2018 requirements for auditing management systems. Сертифікат ISO 9001:2015;  від 26.10.2020р. 
 2. Навчальний центр Proficlub, навчальний тренінг; Харчова безпека в школах і садочках: підготовка до державних перевірок» Сертифікат №03660 від19.10.2021 р.
 3. Акредитаційний орган ТОВ «Bureau Veritas»;  Certificate of Successful Completion This is to certify that Nataliia Susol has successfully completed the course assessment and examination for the Fundamentals of the ISO 9001:2015 standard. Сертифікат № UA/004/016958 від 15.04.2022 р. 
 4. Акредитаційний орган ТОВ Bureau Veritas»; Certificate of Successful Completion This is to certify that Nataliia Susol has successfully completed the course assessment and examination for the FSSC 22000 Certification Scheme of Food Safety Management Systems Internal Auditor Training Course (based on FSSC 22000, v.5.1) Сертифікат №UA/034/002780 від 28.04.2022 р. 

Сфера наукових інтересів: системи управління якістю, міжнародні системи сертифікації продукції та послуг, якість та безпечність харчових продуктів.

Контакти: NЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


6Гурій Ліліана Олегівна - старший лаборант кафедри ветеринарно-санітарного інспектування


Акимишин М.М. асистенткаАкимишин Маріанна Миколаївна

– асистент кафедри ветеринарно-санітарного інспектування, кандидат ветеринарних наук.

Освіта: вища, у 2005 році закінчила Львівський національний університет ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького, отримала  повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина» і здобула кваліфікацію – лікар ветеринарної медицини (Диплом ВК № 27832202).

22 травня 2018 року захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата ветеринарних наук на тему: «Концентрація статевих гормонів і активність ензимів у тканинах репродуктивних органів за статевого циклу та гіпофункції яєчників корів» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Кар’єра: З жовтня 2005 року працювала в Інституті біології тварин НААН на посаді провідного фахівця НВЦ з вивчення пріонних інфекцій. З 2008 р. по 2012 р. навчалася в аспірантурі Інституту біології тварин УААН (без відриву від виробництва).

У 2018 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.04 - біохімія.

З 10.2005 – 12.2005 рр. – фахівець НВЦ з вивчення пріонних інфекцій Інституту біології тварин НААН. З 01.2006 – 04.2008 рр. – фахівець сектору клінічної біохімії НВЦ з вивчення пріонних інфекцій. З 04.2008 – 03.2017 рр. – провідний фахівець сектору клінічної біохімії НВЦ з вивчення пріонних інфекцій.

З 09.2017 р. – 03.2018 – провідний фахівець лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії. З 03.2018 р. –  31 грудня 2018 р. – молодший науковий співробітник лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії.

З 23 квітня 2019 р. – 31 серпня 2019 р. – лаборант кафедри ветеринарно-санітарного інспектування.

З 1 вересня 2019 по сьогоднішній час  – асистент кафедри ветеринарно-санітарного інспектування.

Брала участь у проєкті Європейського Союзу «Erasmus + Projekt: Ag-Lab».

Основні наукові та навчально-методичні праці: автор та співавтор 19 статей та 1 патенту на корисну модель.

Дисципліни, які викладає: 

1.Системи управління  безпечністю харчових продуктів та кормів.

2.Лабораторні дослідження у гігієні продуктів харчування.

3.Управління якістю та безпечністю продуктів харчування.

4.Маркування та фальсифікація харчових продуктів.

5.Зберігання сировини та продуктів харчування.

 1. Сенсорний аналіз, ідентифікація та склад харчових продуктів.
 2. Ветеринарно-санітарне інспектування молока та молочних продуктів.

Сфера наукових інтересів: безпечність та якість харчових продуктів, лабораторна справа, сенсорний аналіз, ідентифікація та склад харчових продуктів, ветеринарно-санітарне інспектування молока та молочних продуктів.

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru