EN   UA

 

q.png

КАФЕДРА ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОГО ІНСПЕКТУВАННЯ

 Завідувач кафедри,  доктор ветеринарних наук, професор Cімонов Маріан Романович 

 e- mail: vsi@lvet.edu.ua 

fecebookinstagram    telegramm

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали кафедри

1.Методичні рекомендації для проведення виробничої практики студентами факультету ветеринарної гігієни, екології та права // Р.А. Пеленьо, І.В. Двилюк, М.Р. Сімонов, Б.В. Гутий, В.З. Салата, В.Я. Бінкевич, О.О. Дашковський – Львів, ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2022. - 21 с.
2. Основи барної справи та робота сомельє: навч. посіб. / С.В. Майкова, О.Б. Маслійчук, Н.Я. Сусол. Київ : Видавець ФОП Піча Ю.В., 2022. 124 с.
3. Барна справа та мистецтво бариста: навч. посіб./ С.В. Майкова, О.Б. Маслійчук, Н.Я. Сусол - Київ: Вид-во «Каравела», 2022. – 164 с.
4.Електронний підручник: Частина 1. «Гігієна молока і молочних продуктів. Укладачі: І.В. Яценко, Л.В.Бусол., Н.М. Богатко, І.А. Бібен, В.Я. Бінкевич, О.І. Касяненко, Ю.Р. Гачак. 2021.
5. Електронний підручник: Частина 2. «Гігієна молока і молочних продуктів. Укладачі: І.В. Яценко, Н.М. Богатко, І.А. Бібен, В.Я. Бінкевич, Ю.Р. Гачак, C.А.Ткачук. 2021.
6. Klopcic M., Alekseyeva G., Archvadze N.... Simonov M. et al. Laboratory practice : Manual. Ljubljana : Program Erasmus +, project KA2 «AG-Lab», 2020. 279p.
URL: https://aglab.org/sites/default/files/manuals/Structure%20of%20the%20manual%20and%20WG.pdf

7.Методичні рекомендації: Метаболічні процеси в організмі корів у транзитний період і за розвитку кетозу / Влізло В.В., Сімонов М.Р., Петрух І.М., Остапів Д.Д., Козак М.Р., Стасів О.Ф., Седіло Г.М., Слівінська Л.Г., Личук М.Г., Леньо М.І., Лукащук Б.О. - Львів, 2020. - 41с.
8.Яценко І.В, Богатко Н.М., Букалова Н.В.,ФотінаТ.І.,Бібен І.А., Бінкевич В.Я.. Гігієна і експертиза продуктів первинної переробки забійних тварин. Підручник /.- Дніпро: ПП «Нова ідеологія», 2019.- 1200с.
9.Яценко І.В., Бусол Л.В., Бібен І.А., Богатко Н.М., РадіоноваК.О., Забарна І.В., Бінкевич В.Я. Гігієна вироб-ництва, безпечність і якість охолодженої, підмороженої та замороженої риби. Навчальний посібник/.- Харків: «Стиль-Іздат», 2019.- 110с.
10. Яценко І.В., Бусол Л.В., Бібен І.А., Богатко Н.М., Радіонова К.О., БінкевичВ.Я. Гігієна виробництва, безпечність і якість копченої риби. Навчальний посібник /.- Харків: «Стиль-Іздат»,2019.- 66с.
11. Технологія переробки риби та гідробіонтів: підручник / Т. В. Полтавченко, В. З. Салата, І. О. Парфенюк. – Рівне. НУВГП, 2019. – 210 с. (Рекомендовано Вченою Радою НУВГП, протокол №5 від 14.06. 2019 р.).
12.Ветеринарна дезінфекція, дезодорація, дезінсекція, дезінвазія, дератизація / В. Л. Коваленко, Т. О. Гаркавенко, М. П. Сонько, М. Д. Кухтин, В. З. Салата, А. П. Палій. – К., 2019. – 33 с.
13. Управління безпечністю продуктів харчування: практичний посібник / В.В. Стибель, М.Р. Сімонов. – Львів, ТзОВ Галицька видавнича спілка, 2018. – 230.
14. Яценко І.В. Богатко Н.М., Букалова Н.В., Фотіна Т.І., Бібен І.А., Бінкевич В.Я., Труш А.М., Петров Р.В. Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки. Частина 1. Гігієна і експертиза рибопромислової продукції: Підручник /.- Харків: « Диса плюс»,2017.- 680с.
15. Яценко І.В. Богатко Н.М., Букалова Н.В., Фотіна Т.І., Бібен І.А., Бінкевич В.Я., Труш А.М., Петров Р.В. Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки. Частина 2. Гігієна і експертиза водних ссавців, безхребетних гідро біонтів, продукції з риби: Підручник /.- Харків: « Диса плюс»,2017.- 648с.
16. Яценко І.В., Богатко Н.М., Букалова Н.В., Фотіна Т.І., Бібен І.А., Бергілевич О.М., Бінкевич В.Я., Гачак Ю.Я., Ткачук С.А., Камянський В.В., Бондаревський М.М.,. Зажарська Н.М., Цивірко І.Л., Касяненко О.І..- Гігієна молока і молочних продуктів. Частина 1. Гігієна молока: Підручник /.- Харків: « Діса плюс»,2016.- 416с.
17. Яценко І.В., Богатко Н.М., Букалова Н.В., Фотіна Т.І., Бібен І.А., Бергілевич О.М., Бінкевич В.Я., Гачак Ю.Я., Ткачук С.А., Камянський В.В., Бондаревський М.М.,. Зажарська Н.М., Цивірко І.Л., Касяненко О.І..- Гігієна молока і молочних продуктів. Частина 2. Гігієна молочних продуктів: Підручник / Харків: « Діса плюс»,2016.- 424с.
18. Яценко І.В., Богатко Н.М., Бібен І.А., Бондаревський М.М., Кам’янський В.В., Бінкевич В.Я., Ткачук С.А., Фотіна Т.І., Букалова Н.В., Зажарська Н.М. Гігієна рослинних харчових продуктів: Підручник / Харків: « Діса плюс », 2015. – 427 с.
19. Яценко І.В., Кам’янський В.В., Бондаревський М.М., Бібен І.А., Богатко Н.М., Фотіна Г.А., Бінкевич В.Я., Зажарський В.В. Ветеринарне правознавство України: Підручник. - Харків : « Діса плюс », 2015. – 392 с.
20. Яценко І.В. Богатко Н.М., Бібен І.А., Бусол Л.В., Бінкевич В.Я., Зажарська Н.М., Головко Н.П., Кириченко В.М.. Атлас ветеринарно-санітарно інспектування продуктів забою тварин. Підручник.– Харків: «РВВ ХДЗВА», 2015. – 384 c.
21. Лабораторні методи досліджень у біології тваринництві та ветеринарній медицині [Текст] : довідник / В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич, М.Р. Сімонов та ін.;За ред. В.В. Влізла. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 764 с.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru