EN   UA

КАФЕДРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

     Завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Івасик Наталія Орестівна

e mail kafreablvet@gmail.com

MyCollages 5

16 жовтня 2023 року здобувачів першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія» відпрацьовували практичні навички з дисципліни «Гідрокінезотерапія» в басейні «Аквапарк».
На занятті студенти мали можливість не лише на собі відчути властивості води на організм людини на заняттях з гідрокінезотерапії, але ознайомитися та опанувати навички методу Bad Ragaz. А також на собі відчути вплив елементів даної методики.

Детальніше: Опанування практичних навичок з гідрокінезотерапії, як складової фізичної терапії