EN   UA

КАФЕДРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

     Завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Івасик Наталія Орестівна

e mail kafreablvet@gmail.com

MyCollages 3

Академічна доброчесність – одна з основних проблем сучасної освіти і науки, на якому базується їх розвиток та прогрес. ЇЇ фундаментальною ідеєю є те, що всі (здобувачі освіти, викладачі, науковці й адміністратори) будуть дотримуватись високих наукових стандартів шляхом етичного проведення досліджень, посилаючись на джерела, і відповідально слідувати принципам доброчесності при створенні й публікації наукових робіт.

Детальніше: Лекція з Академічної доброчесності для студентів 1 курсу спеціальності 227 «Терапія та реабілітація»