EN   UA

Logo01213 КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ ТА ПАТОЛОГІЧНОЇ МОРФОЛОГІЇ І СУДОВОЇ ВЕТЕРИНАРІЇ

Завідувач кафедри, професор, доктор ветеринарних наук Жила Микола Іванович

Контакти:
e-mail: pathology@lvet.edu.ua

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

19 травня  доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії Володимир Михайлович Лемішевський  приймав іспит у студентів-магістрів 1 курсу 8 підгрупи факультету ветеринарної медицини з дисципліни «Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина».

 

 

Підсумковому контролю передувала активна робота студентів, що базувалася на платформі Google Classroom за чітко окресленими теоретичними та ситуативними завданнями протягом кожного навчального тижня.

Варто зазначити, що на передодні іспиту викладач і студенти зустрілися на відеоконференції в Zoom. На консультації студенти-магістри були повторно ознайомлені з особливостями дистанційної форми проведення іспиту та його часовими рамками. Також студенти підтвердили свої особисті адреси електронних скриньок, на які викладач повинен був надіслати білети на іспит. Кожен із студентів мав змогу поставити запитання та отримати відповідь, а також обрати порядковий номер білета, який отримає в день іспиту.

Іспит розпочався згідно з розкладом рівно об 11.00, кожен студент отримав  білет на свою особисту електронну скриньку. Протягом відведеного часу студенти писали відповіді на теоретичні питання та виконували ситуативні завдання, які були зазначені в білеті. По завершенні часу кожен студент фотографував свою рукописну відповідь на смартфон та надіслав на e-mail викладача з темою «Іспит». Наступні дві години викладач перевіряв отримані відповіді.

Черговим етапом екзамену була двадцятихвилинна співбесіда зі студентом за допомогою відеоконференції в Zoom. Екзаменатор мав змогу уточнити відповіді на деякі запитання та завдання, поставити додаткові питання, а студент зі свого боку доповнити написані відповіді з метою покращення загального результату. Співбесіда відбувалася в форматі діалогу. По завершені розмови викладач оголосив підсумкову оцінку кожному студенту.

Оцінка за іспит залежала не тільки від того, наскільки добре написано відповіді на запитання екзаменаційного білету, але й від роботи протягом семестру, виконаних тестових та ситуативних завдань – поточного контролю.

Усім відомо, що студенти-магістри, як правило поєднують навчання із роботою, звісноу вільний від навчання час. Саме той час, якого як правило студенту не вистачає. Однак, завдяки такими якостям, як цілеспрямованість і зрілість мислення та бажанням засвоїти нові знаннязавдання виконувались сумлінно та вчасно, як вчасно? Бувають звісно і такі моменти де студент пропустив заняття ще за час навчання в стінах університету.Проте, такі заняття були успішно відпрацьовані оскільки кожен студент прагнув підвищити рейтингову оцінку, ще до екзамену.

Екзамен показав, що наші магістри – молодці і, хоча результати різні, є ті хто його не склав, проте я вважаю, що наш головний екзамен–організація дистанційної форми навчання, успішно складено.

старший викладач кафедри, к.вет.н., доцент
Лемішевський Володимир Михайлович

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru