EN   UA

label КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент Батюк Богдан Богданович

 Контакти:
вул. Тершаківців 11
телефон 239-26-19,
е-mail: mened@lvet.edu.ua

 

IMG 20230425 125532

24 квітня 2023 року завідувачем кафедри менеджменту Батюком Б.Б. та доцентами Минівим Р.М. та Воскобійник С.Я. проведено семінар щодо вступної компанії 2023 на магістерські програми зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4-го курсу спеціальності 073 «Менеджмент».

Детальніше: Семінар щодо особливостей вступної компанії 2023

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» Бордун Марія та Сохань Михайло під керівництвом доцента кафедри менеджменту Миніва Р.М. взяли участь в роботі I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Трансформація менеджменту в умовах глобальної макроекономічної нестабільності», яку проводив факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету та представили цікаві й актуальні теми для обговорення. Так, Марія Бордун запропонувала доповідь «Особливості інвестиційної діяльності аграрних підприємств», Михайло Сохань представив на розгляд аудиторії тему «Інвестиційна діяльність інтегрованих аграрних формувань»
Фото 1

Детальніше: Здобувачі вищої освіти взяли участь у Всеукраїнській конференції з питань трансформації...

30 березня 2023 року на кафедрі менеджменту відбувся відкритий публічний захист звітів з виробничої практики студентами 2 курсу ОП «Маркетинговий менеджмент» підготовки здобувачів вищої освіти за початковим рівнем (короткий цикл) зі спеціальності 073 «Менеджмент».

Згідно з графіком навчального процесу, здобувачі вищої освіти проходили виробничу практику на основі укладених договорів між обраними ними базами практики та Львівським національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.
Фото 1

Детальніше: Захист звітів про проходження виробничої практики здобувачами ОП «Маркетинговий менеджмент»...

На основі взаємного прагнення до подальшої міжнародної співпраці, обміну академічними знаннями та розвитку академічних контактів, 14 березня 2023 року відбулося підписання угоди про співпрацю між ВШТІП Академія прикладних наук, м. Познань, Республіка Польща в особі ректора др. Гжегожа Конечнего та Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, в особі професора Володимира Стибеля.

01

Детальніше: УГОДА ПРО МІЖНАРОДНЕ АКАДЕМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Доценти кафедри менеджменту Гірняк К.М. та Минів Р.М. з 06 по 13 березня 2023 року в м. Люблін (Республіка Польща) взяли участь у роботі Міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) «IНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ»

1

2

Детальніше: Особливості iнтерактивних технологій змішаного навчання

Доцент кафедри менеджменту Смолинець Ігор Богданович ознайомився із системою освіти у Великобританії, яка розвивалась протягом багатьох століть і керується жорсткими вимогами щодо якості навчання. Інклюзивне освітнє середовище Лондонського університету здійснює вплив на формування і розвиток соціально-значущих якостей здобувача вищої освіти як члена суспільства і громадянина держави.

Детальніше: Знайомство з Лондонським університетом

Проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Малецька І.В., директор навчально-наукового інституту біотехнологій та аквакультури Безалтична О.О., професор кафедри економічної теорії і економіки підприємства Галицький О.М., завідувач кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва Кірович Н.О. Одеського державного аграрного університету спільно із завідувачем кафедри менеджменту Батюком Б.Б. 10 березня 2023 р. провели семінар щодо сучасних особливостей проведення акредитації освітніх програм.

фото

Детальніше: СЕМІНАР «ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ»

Практична підготовка – обов'язковий компонент освітньо-професійної підготовки, що має на меті інтегрування теоретичних знань та практичних умінь і навичок студентів в єдиному процесі формування майбутньої професійної діяльності.

1

Детальніше: ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА – СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

16 лютого 2023 р. о 11:30 год. відбудеться відкрита зустріч експертної групи з проведення акредитаційної експертизи у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького освітньої програми "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент.

Детальніше: Оголошення!

У період з 15.02.-17.02.2023 р. працюватиме експертна група з проведення акредитаційної експертизи у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького освітньої програми "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент.

Детальніше: Акредитація освітньої програми "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти...


Відповідно до наказу МОН України від 24.09.2020 р. №1188 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів з присвоєнням вченого звання доцента» присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту кандидату економічних наук ВОСКОБІЙНИК СОЛОМІЮ ЯРОСЛАВІВНУ.

Детальніше: ВІТАЄМО!