EN   UA

label КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент Батюк Богдан Богданович

 Контакти:
вул. Тершаківців 11
телефон 239-26-19,
е-mail: mened@lvet.edu.ua

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОГО (КОРОТКИЙ ЦИКЛ) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

Обов’язкові дисципліни

Філософія
Історія України і цивілізаційний процес
Економічна інформатика
Основи економічної теорії
Психологія і соціологія
Ділова українська мова
Господарсько-правове адміністрування
Вища математика
Професійна іноземна мова
Інформаційні системи та технології
Макроекономіка
Теорія економічного аналізу
Теорія організації
Державне та регіональне управління
Бізнес-протокол та етика менеджменту
Економіка підприємства
Мікроекономіка
Фінанси, гроші та кредит
Менеджмент
Теорія ймовірності і математична статистика
Статистика
Міжнародні економічні відносини
Бухгалтерський облік і аудит
Маркетинг
Логістичний менеджмент
Організація праці менеджера
ЗЕД підприємства
Фінанси підприємства
Контролінг
Методи прийняття управлінських рішень
Економетрія
Інвестиційний менеджмент
Самоменеджмент
Операційний менеджмент
Управління персоналом
Інноваційний менеджмент
Аграрний менеджмент
Адміністративний менеджмент
Ситуаційний менеджмент
Виробнича практика

Вибіркові дисципліни:

Web-технології та web-дизайн
Основи екології
Товарознавство продовольчих товарів
Дослідження операцій
Основи підприємництва
Комунікаційні технології в управлінні
Лідерство та управління організаційною поведінкою
Ризик в менеджменті
Антикризове управління
Мотиваційний менеджмент
Дизайн розвитку підприємства
Економічна безпека
Міжнародні організації
Маркетинговий менеджмент в агробізнесі
Облік ЗЕД
Управління стартап-проєктами
Управління конкурентоспроможністю підприємства

Робочі програми для студентів скороченої форми навчання

Обов’язкові:

Інформаційні системи та технології
Макроекономіка
Економіка підприємства
Бухгалтерський облік і аудит
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини
Державне та регіональне управління
Мікроекономіка
Менеджмент ЗЕД
Інноваційний менеджмент
Методи прийняття управлінських рішень
Організація роботи офісу
Логістичний менеджмент
Ситуаційний менеджмент
Інвестиційний менеджмент
Управління персоналом
Операційний менеджмент
Самоменеджмент і тайм менеджмент
Аграрний менеджмент
Адміністративний менеджмент
Виробнича практика

Вибіркові дисципліни:

Економічна безпека
Дизайн розвитку підприємства
Лідерство та управління організаційною поведінкою
Комунікаційні технології в управлінні
Облік ЗЕД
Управління стартап-проєктами
Управління конкурентоспроможністю підприємства
Мотиваційний менеджмент
Контролінг
Маркетинговий менеджмент в агробізнесі


РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

Обов'язкові дисципліни:

Управління змінами та інноваціями
Менеджмент організацій
Управління потенціалом сучасних бізнес-організацій
Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
Креативний менеджмент
Методологія та організація наукових досліджень в менеджменті
Соціальна та корпоративна відповідальність в бізнесі
Фінансовий менеджмент
Управління якістю
Діджитал-менеджмент
Управлінський облік
Публічне управління та адміністрування
Проєктний менеджмент

Вибіркові дисципліни:

Міжнародний менеджмент
Стратегія і тактика ділових переговорів
Корпоративне управління
Управління знаннями
Діагностика в системі управління
Управлінське консультування
Управління організаційним розвитком

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru