EN   UA

label КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент Батюк Богдан Богданович

 Контакти:
вул. Тершаківців 11
телефон 239-26-19,
е-mail: mened@lvet.edu.ua

 

У рамках курсу «Основи української державності, культури та духовності» куратори кафедри менеджменту доценти Минів Р.М., Левків Г.Я. та Коробка С.В. провели екскурсію територією університету для студентів 1-го курсу спеціальності 073 «Менеджмент».

Детальніше: ЕКСКУРСІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ

011

27 серпня 2021 року завершується дослідницько-аналітична практика здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент організацій та адміністрування», яка тривала з 19 липня 2021 року протягом шести тижнів. Дослідницько-аналітична практика магістрів є обов'язковим компонентом освітньопрофесійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра і має на меті набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та застосування методики її проведення, результатом чого має стати формування теоретичної основи та наукової складової майбутньої магістерської кваліфікаційної роботи. Науково-дослідна практика направлена на освоєння магістром методики проведення всіх етапів науково-дослідних робіт – від постановки завдань дослідження до апробації його результатів. Магістри-практиканти поділились враженнями своїм науковим керівникам щодо процесу проходження практики та набутим практичним  досвідом.

Детальніше: ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКО-АНАЛІТИЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ ОП «МЕНЕДЖМЕНТ...

 1

22 червня 2021 року на кафедрі менеджменту відбувся захист кваліфікаційних робіт студентів денної форми навчання ОС Бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент».

Детальніше: ВІТАЄМО НАШИХ ВИПУСКНИКІВ З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ

На кафедрі менеджменту науково-педагогічні працівники за участі здобувачів другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» обговорили ініціативу Департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації про проведення конкурсу стартап-проєктів для підприємців-початківців з метою допомоги у започаткуванні та популяризації підприємницької діяльності, впровадження інновацій, створення нових напрямів або розширення вже існуючих видів діяльності у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області.

Детальніше: КОНКУРС СТАРТАП-ПРОЄКТІВ

0120 травня в онлайн-форматі засновник стартап-проєкту BloknotApp Нестор Койляк провів семінар «Успішний стартап-проєкт: роль менеджменту у створенні власного бізнесу». Семінар було проведено, аби наголосити на важливості оволодіння управлінськими компетентностями у сфері створення інноваційних компаній малого та середнього бізнесу.

Детальніше: УСПІШНИЙ СТАРТАП-ПРОЄКТ: РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ У СТВОРЕННІ ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ

Щорічно у нашому університеті з нагоди Дня науки в Україні відбувається студентська наукова конференція «Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького». Цьогоріч вона відбулась 13-14 травня і була присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу «Цісарсько-королівської ветеринарної школи та школи підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові».
Детальніше: НАША СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

11 травня 2021 року о 1300 год на кафедрі менеджменту за допомогою інтернет платформи zoom відбувся Круглий стіл на тему: «Основні аспекти вдосконалення освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій та адміністрування» підготовки магістрів зі спеціальності 073 Менеджмент, у якому взяли участь випускники даної спеціальності, викладачі кафедри, здобувачі освіти всіх рівнів та інші зацікавлені сторони.
Метою даного заходу стало обговорення проєктів освітньої програми «Менеджмент організацій та адміністрування» з підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 Менеджмент.
Детальніше: ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» ІЗ...

Студенти факультету економіки та менеджменту освітньо-професійної програми “Маркетинговий менеджмент” Бабич В.І. (науковий керівник доцент каф. менеджменту Вовк М.В.) та Гурняк Христина (науковий керівник доцент каф. менеджменту Коробка С.В.) 22 квітня взяли участь у XXII Всеукраїнській щорічній студентській науково-практичній конференції з участю іноземних студентів «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології», яка відбувалася в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Детальніше: Студенти ФЕМ поділилися своїми дослідженнями у сфері сучасного менеджменту

Студенти факультету економіки та менеджменту, спеціальність «Менеджмент», магістри Чикайло Лілія (науковий керівник доцент каф. менеджменту Минів Р.М.) та бакалаври Біляк Уляна (науковий керівник доцент каф. менеджменту Гірняк К.М.) й Шевчук Катерина (науковий керівник доцент каф. менеджменту Коробка С.В.) взяли участь у VIII Всеукраїнській науково-практичній конференції “Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції”, що відбулася в Миколаївському національному аграрному університеті.

фото 1 Детальніше: СТУДЕНТИ-МЕНЕДЖЕРИ НА ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ У МИКОЛАЇВСЬКОМУ НАУ