EN   UA

label КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент Батюк Богдан Богданович

 Контакти:
вул. Тершаківців 11
телефон 239-26-19,
е-mail: mened@lvet.edu.ua

 

18 листопада викладачі кафедри менеджменту разом із представниками студентського самоврядування спеціальності «Менеджмент» обговорили особливості навчання за освітньою програмою: «Маркетинговий менеджмент» початкового (короткий цикл) рівня, «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня та «Менеджмент організацій та адміністрування» другого (магістерського) рівня. Зустріч відбулася у дистанційному форматі на платформі Zoom. У ній взяли участь гаранти освітніх програм Батюк Б. Б. та Вовк М. В., а також здобувачі вищої освіти різних курсів денної та заочної форми навчання.
Детальніше: Обговорення освітніх програм із студентським самоврядуванням спеціальності 073 «менеджмент»

Щороку 21 листопада, згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 р., в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Визначну дату встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

Детальніше: ВИХОВНИЙ ЗАХІД ДО ДНЯ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ

15 листопада Ігор Богданович Смолинець, доцент кафедри менеджменту (за сумісництвом координатор дуальної освіти від факультету економіки та менеджменту) провів із студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» семінар «Дуальна освіта: реалії та перспективи».

Детальніше: Дуальна освіта: реалії та перспективи

01 11

9 листопада гостем на кафедрі менеджменту та доповідачем була доцент Поліського національного університету Кошулько Оксана Павлівна, яка провела онлайн семінар «Міжнародна академічна мобільність учасників освітнього процесу».

Детальніше: АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ – ОСНОВА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Screenshot 20211104 120153 Zoom

04 листопада 2021 року о 1200 год. відбулася онлайн зустріч, на платформі Zoom, з обговорення освітньо-професійної програми підготовки «Менеджмент» першого рівня (бакалаврського) вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Детальніше: ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

3 листопада відбулося онлайн обговорення освітньої програми Менеджмент підготовки бакалаврів зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», яка розроблена на основі галузевого стандарту вищої освіти з урахуванням досвіду підготовки фахівців у сфері управління та адміністрування.

Детальніше: ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Screenshot 20211103 153228 Zoom

03 листопада 2021 року відбулося онлайн обговорення освітньої програми Менеджмент підготовки бакалаврів зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», яка розроблена на основі галузевого стандарту вищої освіти з урахуванням досвіду підготовки фахівців у сфері управління та адміністрування.

Детальніше: ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Доцент кафедри менеджменту Минів Р.М. пройшов міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) науково-педагогічних працівників ЗВО на тему: «Використання можливостей хмарних сервісів в онланй навчанні з використанням платформ Zoom та Moodle».

 

Детальніше: Міжнародне підвищення кваліфікації

 

фото 1

Запрошуємо до участі у Студентській науковій конференції «Стратегічні імперативи менеджменту в умовах сучасних викликів», яка відбудеться 9-10 грудня 2021 р. дистанційно на кафедрі менеджменту

 

Детальніше: Запрошуємо до участі у Студентській науковій конференції

Співробітники кафедри менеджменту доценти Минів Р.М., Гірняк К.М. Левків Г.Я та Коробка С.В. провели семінар для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з питань академічної доброчесності.

Детальніше: СЕМІНАР ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Дослідницько-аналітична практика є невід’ємною складовою у процесі підготовки здобувачів вищої освіти за другим магістерським рівнем підготовки спеціальності 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент організацій та адміністрування». Саме під час такої практики майбутні спеціалісти доповнюють практичними навичками ті знання, які були одержані під час навчання.
7 вересня 2021 року на кафедрі менеджменту відбувся захист звітів та щоденників з дослідницько-аналітичної практики, яка тривала 6 тижнів з 19.07.2021 р. до 27.08.2021 р. і проходила у підприємствах та організаціях різних форм власності.

Детальніше: ЗАХИСТ ЗВІТІВ З ДОСЛІДНИЦЬКО-АНАЛІТИЧНОЇ ПРАКТИКИ