EN   UA

label КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент Батюк Богдан Богданович

 Контакти:
вул. Тершаківців 11
телефон 239-26-19,
е-mail: mened@lvet.edu.ua

 

Співробітники кафедри менеджменту доценти Минів Р.М., Гірняк К.М. Левків Г.Я та Коробка С.В. провели семінар для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з питань академічної доброчесності.

Детальніше: СЕМІНАР ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Дослідницько-аналітична практика є невід’ємною складовою у процесі підготовки здобувачів вищої освіти за другим магістерським рівнем підготовки спеціальності 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент організацій та адміністрування». Саме під час такої практики майбутні спеціалісти доповнюють практичними навичками ті знання, які були одержані під час навчання.
7 вересня 2021 року на кафедрі менеджменту відбувся захист звітів та щоденників з дослідницько-аналітичної практики, яка тривала 6 тижнів з 19.07.2021 р. до 27.08.2021 р. і проходила у підприємствах та організаціях різних форм власності.

Детальніше: ЗАХИСТ ЗВІТІВ З ДОСЛІДНИЦЬКО-АНАЛІТИЧНОЇ ПРАКТИКИ

У рамках курсу «Основи української державності, культури та духовності» куратори кафедри менеджменту доценти Минів Р.М., Левків Г.Я. та Коробка С.В. провели екскурсію територією університету для студентів 1-го курсу спеціальності 073 «Менеджмент».

Детальніше: ЕКСКУРСІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ

011

27 серпня 2021 року завершується дослідницько-аналітична практика здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент організацій та адміністрування», яка тривала з 19 липня 2021 року протягом шести тижнів. Дослідницько-аналітична практика магістрів є обов'язковим компонентом освітньопрофесійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра і має на меті набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та застосування методики її проведення, результатом чого має стати формування теоретичної основи та наукової складової майбутньої магістерської кваліфікаційної роботи. Науково-дослідна практика направлена на освоєння магістром методики проведення всіх етапів науково-дослідних робіт – від постановки завдань дослідження до апробації його результатів. Магістри-практиканти поділились враженнями своїм науковим керівникам щодо процесу проходження практики та набутим практичним  досвідом.

Детальніше: ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКО-АНАЛІТИЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ ОП «МЕНЕДЖМЕНТ...

 1

22 червня 2021 року на кафедрі менеджменту відбувся захист кваліфікаційних робіт студентів денної форми навчання ОС Бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент».

Детальніше: ВІТАЄМО НАШИХ ВИПУСКНИКІВ З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ

На кафедрі менеджменту науково-педагогічні працівники за участі здобувачів другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» обговорили ініціативу Департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації про проведення конкурсу стартап-проєктів для підприємців-початківців з метою допомоги у започаткуванні та популяризації підприємницької діяльності, впровадження інновацій, створення нових напрямів або розширення вже існуючих видів діяльності у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області.

Детальніше: КОНКУРС СТАРТАП-ПРОЄКТІВ

0120 травня в онлайн-форматі засновник стартап-проєкту BloknotApp Нестор Койляк провів семінар «Успішний стартап-проєкт: роль менеджменту у створенні власного бізнесу». Семінар було проведено, аби наголосити на важливості оволодіння управлінськими компетентностями у сфері створення інноваційних компаній малого та середнього бізнесу.

Детальніше: УСПІШНИЙ СТАРТАП-ПРОЄКТ: РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ У СТВОРЕННІ ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ

Щорічно у нашому університеті з нагоди Дня науки в Україні відбувається студентська наукова конференція «Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького». Цьогоріч вона відбулась 13-14 травня і була присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу «Цісарсько-королівської ветеринарної школи та школи підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові».
Детальніше: НАША СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

11 травня 2021 року о 1300 год на кафедрі менеджменту за допомогою інтернет платформи zoom відбувся Круглий стіл на тему: «Основні аспекти вдосконалення освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій та адміністрування» підготовки магістрів зі спеціальності 073 Менеджмент, у якому взяли участь випускники даної спеціальності, викладачі кафедри, здобувачі освіти всіх рівнів та інші зацікавлені сторони.
Метою даного заходу стало обговорення проєктів освітньої програми «Менеджмент організацій та адміністрування» з підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 Менеджмент.
Детальніше: ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» ІЗ...