EN   UA

label КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент Батюк Богдан Богданович

 Контакти:
вул. Тершаківців 11
телефон 239-26-19,
е-mail: mened@lvet.edu.ua

 

17 грудня 2019 року студенти першого курсу 1 та 2 групи спеціальності "Менеджмент" разом із своєю кураторкою Соломією Ярославівною Воскобійник відвідали Музей університету.
Щиро дякуємо Олегу Михайловичу Слободі за надзвичайно цікаву розповідь про історію нашого університету та його діячів.

86776593 2350686811699681 6770579917064110080 n

 

Детальніше: Відвідали музей університету

Щорічно у листопаді відзначається Міжнародний день відмови від паління, що був заснований American Cancer Society та покликаний звернути увагу суспільства на величезну шкоду нікотинової залежності на здоров’я людини.

 

Детальніше: Боремося із тютюнопалінням

2 грудня студенти 1 курсу спеціальності “менеджмент” разом з куратором Б.Б.Батюком та викладачами факультету економіки та менеджменту І. Б.Франчук, Г.М.Гринишин і М. В.Вовк відвідали благодійний концерт у Львівській філармонії.
Детальніше: МУЗИКА, ЯКА РЯТУЄ ЖИТТЯ

Викладачі факультету економіки та менеджменту відвідали Національний історико-меморіальний заповідник «Поле Берестецької битви», відомий також як «Козацькі Могили» — комплекс пам'яток в селі Пляшева Рівненської області, місце вшанування пам'яті тисяч козаків і селян, що брали участь у Берестецькій битві 1651 року під час національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Битва під Берестечком відбулась саме в цій місцевості — поблизу міста Берестечко, сіл Пляшева, Острів, Солонів, Рідків, Митниця. Козаки, селяни зійшлися у смертельному бою з поневолювачами рідної землі — польською шляхтою.
Детальніше: Викладачі факультету економіки та менеджменту відвідали Національний історико-меморіальний...

Доцент кафедри менеджменту Минів Роман Михайлович взяв участь у науково-практичному семінарі щодо впровадження новітніх технологій в освітній процес що проходив на базі Подільського державного аграрно-технічного університету. На семінарі розглядалися теоретико-методологічні засади інноваційних технологій в структурі освітнього процесу вищих закладів освіти  та методика впровадження інноваційних технологій в структуру внутрішньо-університетської методичної роботи.
Детальніше: Семінар

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОП «МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ТА РОБОТОДАВЦЯМИ

 

12  травня 2019 року на кафедрі менеджменту відбулося спільне засідання навчально-методичної комісії з потенційними роботодавцями. На ньому обговорювався запропонований розробниками проєкт освітньої програми «Маркетинговий менеджмент» початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент, який впроваджується в освітній процес вперше. У засіданні взяли участь: Вовк М.В., голова навчально-методичної комісії, доцент кафедри менеджменту, Шульський М.Г., завідувач кафедри менеджменту, Коробка С.В., доцент кафедри менеджменту, Минів Р.М., доцент кафедри менеджменту, Кардаш Я. В., голова асоціації фермерів та приватних землевласників Львівської області. Запрошені: Гримак О. Я., декан ФЕМ, Кіндрат О. В., доцент кафедри інформаційних технологій у менеджменті, Франчук І. Б., доцент кафедри менеджменту, Стефанишин І. М., радник директора оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар», Мороз Д., старший менеджер зі зв’язків з громадськістю кластеру Кам’янка-Бузька української агро-промислової компанії «Контінентал Фармерз Груп».

2

Детальніше: Обговорення проєкту

23-24 квітня 2019 року доцент кафедри менеджменту Минів Р.М. та студенти факультету економіки та менеджменту взяли участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики», що проходив на базі Полтавської  державної аграрної академії.
Детальніше: Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 05.09.2017 N 2145-VIII (пункт 15 частини першої статті 62 розділу Х) у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького встановлено порядок та розроблено заходи для реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін для створення власної індивідуальної освітньої траєкторії. Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти формується на кожен рік навчання з урахуванням особистого вибору здобувачем навчальних дисциплін відповідно до Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького.
У зв’язку з тим, що індивідуальна освітня траєкторія – це найважливіший компонент диференціації навчання у вищій школі та з метою удосконалення індивідуальної освітньої траєкторії навчання в межах спеціальності 073 Менеджмент освітніх ступенів Молодший бакалавр ОП «Маркетинговий менеджмент», бакалавр ОП «Менеджмент», магістр ОП «Менеджмент організацій та адміністрування», деканом факультету економіки та менеджменту Гримаком О. Я., головою навчально-методичної комісії спеціальності 073 «Менеджмент» Вовк М. В., а також науково-педагогічними працівниками кафедри Менеджменту було проведено зустріч зі студентами факультету та обговорено елементи індивідуальної траєкторії освіти для майбутніх фахівців даної спеціальності.
Щоб максимально реалізувати власний навчальний потенціал та право вибору певних освітніх компонентів, студентів ознайомили з порядком доступу до Каталогів вибіркових дисциплін відповідних ступенів вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент, у яких представлені вибіркові дисципліни. В подальшому студентів було ознайомлено з процедурою вибору дисциплін відповідно до Положення університету (шляхом заповнення заяви, її подачі). Також студенти мали можливість ознайомитись з короткими анотаціями навчальних дисциплін, для того, щоб сформувати власну думку щодо вибору тієї чи іншої дисципліни та в подальшому сформувати власну індивідуальну траєкторію навчання.

 1

2

3

4

Термін утворився від англійського дієслова to manage (керувати), яке, в свою чергу, походить від кореня латинського слова manus (рука). За своєю суттю термін певною мірою можна вважати синонімом терміна «управління», але останнє значно ширше.

З ґрунтовного Оксфордського словника англійської мови можна отримати такі тлумачення менеджменту:

-спосіб, манера спілкування з людьми;
-влада та мистецтво управління;
-особливого роду вміння та адміністративні навички;
-орган управління, адміністративна одиниця.
Крім визначення, пропонованого Оксфордським словником, існують інші підходи до визначення терміну «менеджмент»: - менеджмент — це сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом з метою підвищення його ефективності; — менеджмент — це наука про управління людськими відносинами; - менеджмент — це раціональний спосіб управління діловими організаціями; — менеджмент — це особлива галузь наукових знань і професійної спеціалізації управляючих-менеджерів, які складають адміністративний штат; — менеджмент — це вміння добиватись поставлених цілей, використовуючи працю та інтелект інших людей; — менеджмент — це функція, вид діяльності, що полягає в керівництві людьми в різнорідних організаціях; — менеджмент — це управління бізнесом, а бізнес є унікальною, винятковою справою у суспільстві.

  Детальніше: Про менеджмент