EN   UA

КАФЕДРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

     Завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Івасик Наталія Орестівна

e mail kafreablvet@gmail.com

01 15 12 22


На кафедрі реабілітації та здоров’я людини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького відбулась зустріч стейкголдерів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на якій було обговорено проєкти оновленої освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня та ОПП «Фізична терапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Детальніше: ЗУСТРІЧ СТЕЙКХОЛДЕРІВ