EN   UA

КАФЕДРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

     Завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Івасик Наталія Орестівна

e mail kafreablvet@gmail.com

У червні на кафедрі реабілітації та здоров’я людини ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького проходила перша підсумкова атестація студентів зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія », першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, однойменної освітньої програми.
Комплексний практично-орієнтований іспит складався з двох частин - теоретичної та практичної. Голова екзаменаційної комісії, к.м.н., доцент Єфімова Світлана Вікторівна відмітила, що не зважаючи на всі перешкоди, які виникли на шляху навчання у вигляді дистанційної форми через COVID-19 та війну, випускники продемонстрували високий рівень знань та практичних навичок.

Детальніше: Перший випуск освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня...