EN   UA

КАФЕДРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

     Завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Івасик Наталія Орестівна

e mail kafreablvet@gmail.com

Практичні заняття з дисципліни «Захворювання серцево-судинної системи» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» студенти 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають можливість проходити не лише в аудиторії, але і на клінічній базі. На базі Лікарні Святого Пантелеймона Першого територіального медоб’єднання м. Львова у відділенні інтервенційної радіології вони мали змогу бути присутніми при проведенні коронарографії та стентування мозкової артерії у пацієнта з ішемічним інсультом.

Детальніше: Практичні заняття для студентів ОП «Фізична терапія, ерготерапія» на клінічній базі