EN   UA

КАФЕДРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

     Завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Івасик Наталія Орестівна

e mail kafreablvet@gmail.com

14 грудня у рамках угоди про співпрацю між Львівським національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького та Харківською державною академією фізичної культури студенти 4 курсу факультету громадського розвитку та здоров’я спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» прослухали гостьову лекцію на тему» ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ ТА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ОСІБ ЛІТНЬОГО ВІКУ». ЇЇ прочитала к.фіз.вих., доцентка кафедри фізкультурно-спортивної реабілітації Харківської державної академії фізичної культури Рубан Лариса Анатоліївна.

Детальніше: Гостьова лекція для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 227...