EN   UA

КАФЕДРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

     Завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Івасик Наталія Орестівна

e mail kafreablvet@gmail.com

Впродовж тижня студенти ОП «Фізична терапія, ерготерапія», факультету громадського розвитку та здоров’я Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького знайомилися з практичною роботою Медичного центру доктора Дробота. Лікар вищої категорії, члена світової організації лікарів ударно-хвильової терапії (ISMST), заслужений лікар України, к.м.н. Дробота Я.М. провів практичний майстер клас методів реабілітації міофасциального синдрому. Здобувачі вищої освіти мали можливість не лише побачити застосування різних методик реабілітації та їх вплив на організм пацієнта, але і на собі відчути їхню дію. Ми щиро вдячні директору Медичного центру, к.м.н. Дроботу Я.М. за можливість отримання нового практичного досвіду.

Детальніше: Майбутні фахівці з фізичної терапії, ерготерапії в гостях у Медичного центру доктора Дробота