EN   UA

КАФЕДРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

     Завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Івасик Наталія Орестівна

e mail kafreablvet@gmail.com

10

20 травня у рамках зустрічі з роботодавцями студенти ОП «Фізична терапія, ерготерапія», факультету громадського розвитку та здоров’я Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького прослухали лекцію «Фізична терапія при міофасциальному синдромі» від директора Медичного центру доктора Дробота, лікаря вищої категорії, члена світової організації лікарів ударно-хвильової терапії (ISMST), заслуженого лікаря України, к.м.н. Дробота Я.М.

Детальніше: Лекція від стейкхолдерів